Erdoğan: Kamunun kıskançlık dönemini kapatması lazım

G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kamunun kıskançlık dönemini kapatması lazım, onu ayaklar altına alması lazım. Özel sektörde de özellikli olarak finans sektörünün kıskanç davranmaması gerekir'' dedi.

Anadolu Ajansı 02.10.2015 - 12:10

Erdoğan: Kamunun kıskançlık dönemini kapatması lazım
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin G20 tarihindeki ilk enerji bakanları toplantısına dönem başkanı olarak ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

G20'nin dünya ekonomisinin yüzde 85'ini, dünya ticaretinin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun üçte birini oluşturan büyük ve önemli platform olduğuna değinen Erdoğan, gelişmiş ve yükselen ekonomilerin aynı masa etrafında bir araya gelerek, küresel meseleleri ele almalarına imkan tanıyan G20'nin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008'den bu yana G20'nin attığı adımlar, küresel krizin etkilerinin giderilmesi ve özellikle de küresel finans sisteminin daha dayanıklı hale getirilmesi konusunda son derece faydalı olduğunu dile getirerek, 2008'den bu yana G20 toplantılarına katılan bir başbakan, daha sonra bir cumhurbaşkanı olarak dünyanın nereden nereye geldiğini de çok yakından izlediğini ve bildiğini söyledi.

Dünyanın önde gelen ekonomileri arasında finansal ve makroekenomik konularda daha güçlü bir koordinasyon oluşmasında G20'nin payı olduğunun altını çizen Erdoğan, esas hedefin "Krizlere sebep olan ortamı önlemi önleyecek tedbirleri almak ve küresel ekonomiye ilişkin iş birliğini kurumsal bir yapıya kavuşturmak" olması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, G20 ülkelerinin temel meselesini "güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı küresel büyüme" şeklinde açıklayarak, şöyle devam etti:

''Türkiye olarak G20 dönem başkanlığını üstlendiğimiz zaman önceliklerimizi 3 başlık altında topladık: Uygulama, yatırımlar ve kapsayıcılık. Hem ulusal ölçekte hem de küresel düzeyde güçlü bir ekonomik büyüme sağlamanın en etkin yolunun yolu istikrar ve güvenin tesis edilmesi olduğuna inanıyoruz. Son 13 yıllık Türkiye'nin ekonomik performansının altında da bu yatmaktadır. Bunun için verilen taahhütlerin etkin bir biçimde uygulanması gerekiyor. G20 üyeleri olarak geçtiğimiz yıl kabul ettiğimiz büyüme stratejilerini uygulamaya geçirdiğimiz takdirde 2018 yılına kadar yüzde 2,1 oranında ilave büyüme sağlanmasını bekliyoruz. Bu da küresel ekonomiye 2 trilyon dolar ilave kaynak girişi anlamına geliyor. Bu yıl büyüme stratejilerimizi somut bir takvim çerçevesinde nasıl uygulamakta olduğumuzu gösteren bir raporu Antalya'da onaylamayı planlıyoruz. Böylece sözlerimizin arkasında durduğumuzu, kararlarımızın takipçisi olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş olacağız."

"KAMUNUN KISKANÇLIK DÖNEMİNİ KAPATMASI LAZIM"

Cumhurbaşkan Erdoğan, altyapı yatırımlarının teşvik edilmesine duyulan ihtiyacın giderek arttığını ve bunun için Türkiye'nin dönem başkanlığının önceliklerinden biri olarak yatırımlar konusunu tespit ettiğini dile getirerek, "Belki açıklayacağım rakamlar anormal gelebilir, farklı gelebilir ama bunun nasıl olabileceği konusunda da bir iki şifreyi burada vermekte fayda görüyorum. 2030'a kadar küresel altyapı yatırım ihtiyacı 70 ile 90 trilyon dolar olarak hesap ediliyor. Sadece Asya ülkelerinin 2010-2020 döneminde ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımları tutarı yaklaşık 8 trilyon dolardır. Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için de yılda yaklaşık 1,5 trilyon dolar altyapı yatırımı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu fotoğraf, altyapı yatırımlarının küresel düzeyde teşvik edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bunun için de yeni bir çaba ve işbirliği anlayışı şarttır" diye konuştu.

Küresel altyapı yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılamak için özel sektör ve kamunun el ele vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de özel sektörle kamu arasında verimli bir işbirliğinin gayet olumlu sonuçlar doğurduğuna şahit olduk. Eğer 'Ben bunu milli bütçeyle çözeceğim' derseniz, çözemezsiniz. Nitekim bizler bu konuda kamu-özel işbirliği uygulamalarıyla hamdolsun milli bütçeyle gerçekleştirilemeyecek bir çok altyapı yatırımlarını hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Özel sektörün dinamizmiyle kamunun yatırım ihtiyaçlarını verimli bir iş birliğiyle bir araya getirebilmemiz halinde küresel ölçekte altyapı yatırımlarını canlandırabiliriz. Burada kamunun kıskançlık dönemini kapatması lazım, onu ayaklar altına alması lazım. 'Özel sektör daha fazla niye kazanıyor' veya 'Özel sektörün kazanma hakkı yok' gibi bir anlayışla buna yaklaşırsa, burada netice almak mümkün değil. Bir dayanışma, yardımlaşma içerisinde paylaşım anlayışıyla bunu gerçekleştirmek mümkündür.

Altyapı yatırımları konusundaki asıl mesele, finansman sorunundan ziyade özel sektörün güveninin kazanılmasıdır. Burada özel sektörde de özellikli olarak finans sektörünün kıskanç davranmaması gerekir. Zira özel sektörde sürekli olarak reel sektörün içerisindeki yatırımcıyı sıkıştırmakla bunun önünü aslında tıkıyor. Onların da bu ön tıkamayı bir kenara koyup ülke için 'yerli ve milli' anlayışını teşvik etmesi lazım. Bu anlayışla G20 ülkelerinden somut ve kapsamlı yatırım stratejileri geliştirmelerini talep ettik. Antalya zirvesinde G20 liderleri olarak altyapı yatırımları stratejilerimizi bir bütün halinde ele alacağız. Bu konuda alacağımız kararlar, ekonomik büyümenin daha yüksek bir ivmeye kavuşmasına katkıda bulunacaktır."

ENERJİ ALANINDAKİ YATIRIM İHTİYACI

Erdoğan, altyapı yatırımları kapsamında özellikle enerji alanındaki yatırım ihtiyacının karşılanmasına özel önem verdiklerini, küresel altyapı yatırım ihtiyacının çok büyük bir bölümünü, enerji yatırımlarının oluşturduğunu anlattı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2035'e kadar enerji yatırım ihtiyacını 48 trilyon dolar olarak hesapladığını aktaran Erdoğan, dünya genelinde enerji talebinin artmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya geliştikçe ve ileri teknoloji artıkça enerjiye daha fazla ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, enerjide çeşitlenmeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler küresel ekonomiye entegre oldukça, enerji ihtiyaçlarının ciddi oranda yükseleceğini belirten Erdoğan, ertelenen yatırım kararlarının gelecekte enerji güvenliği üzerinde olumsuz bir etkide bulunmasını önlemek için harekete geçmek gerektiğinin altını çizerek, G20 enerji bakanlarının ilk toplantısının gündeminde enerji yatırımlarına yer verilmiş olmasını son derece isabetli bir karar olarak değerlendirdiğini belirtti.

Sayfa Yükleniyor...