Kasım ayı bütçesi, faiz giderlerindeki artış ile hükümetin GAP Eylem Planı başta olmak üzere bölgesel-kalkınma projelerine yaptığı aktarmalardan dolayı yüksek oranlı açık verdi.

Maliye Bakanlığı, geçen yıl Kasım ayında fazla veren bütçenin bu yıl aynı ayda 3.385 milyar YTL açık verdiğini belirtti ve Faiz Dışı Fazla’nın (FDF) da 2.055 milyar YTL olduğunu açıkladı. Geçen yıl Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 2.561 milyar YTL fazla verirken, FDF de 4.837 milyar YTL olmuştu.

Kasım ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 21.375 milyar YTL, bütçe gelirleri yüzde 4.1 azalarak 17.990 milyar YTL, faiz giderleri yüzde 139 artarak 5.44 milyar YTL, faiz hariç giderler de yüzde 14.5 artarak 15.935 milyar YTL oldu.

Kasım ayında vergi gelirleri yüzde 6 oranında azalarak 15.752 milyar YTL, vergi dışı gelirler de yüzde 3.9 azalarak 1.519 milyar YTL düzeyinde gerçekleşti. Kasım ayında sermaye giderleri ise yüzde 87.8 artarak 2.03 milyar YTL’ye ulaştı.

Maliye açıklamasına göre, Kasım ayında bütçe giderlerindeki artış temelde faiz giderleri ve sermaye giderlerinin geçen yıla göre yükselmesinden kaynaklandı. Açıklamada, “Faiz giderlerindeki artış borç stokunun vade yapısından kaynaklanan dönemsel bir durum olup, yıl sonu faiz giderleri gerçekleşmesi hedefle uyumlu olacaktır. Sermaye giderlerindeki artış ise başta GAP Eylem Planı olmak üzere bölgesel kalkınma ve ulaştırma projelerinde meydana gelen gerçekleşmelerden kaynaklandı” denildi.

11 AYLIK AÇIK 8.3 MİLYAR YTL
Açıklamaya göre, bu yıl Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.8 artarak yüzde 8.272 milyar YTL olurken, FDF de yüzde 8.8 artarak 40.518 milyar YTL düzeyinde gerçekleşti.

Bütçe giderleri yüzde 9.6 oranında artarak 202.03 milyar YTL, bütçe gelirleri yüzde 10.9 artarak 193.758 milyar YTL oldu. Bu dönemde faiz giderleri yüzde 3.9 artışla 48.791 milyar YTL, faiz hariç giderler de yüzde 11.5 artarak 153.240 milyar YTL oldu.

Ocak-Kasım’da vergi gelirleri yüzde 11 oranında artarak 156.073 milyar YTL, vergi dışı gelirler de yüzde 8.7 artarak 32.175 milyar YTL düzeyinde gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı ilk 11 aylık dönemde olumlu bir performans kaydedildiğini, bunun bütçe dengesi ve FDF’yi olumlu yönde etkilemeye devam ettiği kaydedildi. Kasım ayında olduğu gibi ilk 11 aylık dönemde de sermaye giderlerinde diğer kalemlere göre önemli artış oldu. Ocak-Kasım döneminde sermaye giderleri yüzde 37.4 artarak 13.182 milyar YTL’ye ulaştı.

Söz konusu dönemde tarım destekleme ödemeleri ise yüzde 5.7 artarak 5.78 milyar YTL’ye ulaşırken, mahalli idare payları ise 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.8 artarak 14.212 milyar YTL’ye çıktı.