İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin uluslararası standartları gözeten yeni bir eğitim modeline öncülük etmek ve Türkiye'deki mimarlık eğitimi için çağdaş hareket noktalarını oluşturmak hedefiyle faaliyet gösteren mimari tasarım yüksek lisans programı Bilgi - Mimarlık ve Marshall işbirliğiyle hayata geçen “Bilgi’de Marshall: Kent Mimarisine Genç Çözümler” ilk ürünlerini 17 Şubat 2010 Çarşamba günü saat 20:00’da açılacak olan “2009-2010 Güz Yarıyılı Atölye Projeleri” sergisi ile paylaşıyor. Sergi, dört yıl sürmesi planlanan Marshall Boya ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinin ilk adımını oluşturuyor.

İstanbul'un ve mimarlığın güncel konularına odaklanan ve kentsel dönüşüm süreçlerine çözüme yönelik yaklaşımlar getirilmesini amaçlayan sergi, 2009-2010 akademik yılı güz döneminde BİLGİ-MİMARLIK programında Selçuk Avcı, Cem Çelik, Can Çinici, Tansel Korkmaz, Mehmet Kütükçüoğlu ve Murat Tabanlıoğlu gibi önemli mimarların Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile beş farklı konuda atölyelerinde ürettikleri projelerden oluşuyor.

İstanbul’un beş farklı bölgesine odaklanan sergi; Marmaray projesiyle kilit bir rol üstlenecek ve arkeolojik bir park haline gelecek olan Yenikapı bölgesi, Asya yakası ulaşımının kilit noktası haline gelecek olan Haydarpaşa Garı ve çevresinin yanı sıra İstanbul’un liman ve ticaret merkezi olan Sirkeci’ye kültürel işlev aşısının yapılması, Şişli meydanına bir aylaklık mekanı olarak çağdaş kütüphane programlarının yüklenmesi ve Santral kampüsüne ekoloji ve sürdürülebilirlik odaklı müdahale konularını ele alıyor.

Sergi, 15 Nisan’a kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E-3 Galerisi’nde ziyarete açık olacak. Marshall’ın desteğiyle gerçekleştirilen atölye projeleri sergisinin ikincisi ise, Nisan ayı sonunda ziyaretçileriyle buluşacak.

“2009-2010 Güz Yarıyılı Atölye Projeleri”, İstanbul’un beş farklı bölgesine odaklanıyor:

Cem Çelik-Tansel Korkmaz Atölyesi
Kadim Şehrin “Yenikapı”sı: YENİKAPI TRANSFER NOKTASI

2013 yılında tamamlanması planlanan devasa altyapı projesi Marmaray kentin kamusal omurgasını ve günlük hayat pratiklerini radikal bir şekilde dönüştürecek. Korunması gereken bir alan olarak Yalı Mahallesinin ölçeği ve çevresinden yalıtılmış durumu böyle bir devasa altyapı projesiyle birlikte düşünmeyi zorlaştırıyor. Yine bütün dünyanın ilgisini üzerinde toplayan ve İstanbul’un kimliğini yeniden düşünmemizi zorunlu kılan arkeolojik alanın varlığı bu altyapısal dönüşümünün bir parçası olarak tasarlanmak gerektiğinde çok zor bir probleme işaret ediyor. Yenikapı bir kentsel problemler yumağı olarak hem varolan dinamikleri hem üzerindeki dönüşüm baskısıyla çok katmanlı tasarım stratejileri geliştirmeyi zorunlu kılıyor. 

Can Çinici Atölyesi
Kentsel Altyapının Tetiklediği Dönüşüm: HAYDARPAŞA GARI

Asya yakasındaki yeni hızlı tren garının İstanbul metropoliten alanının merkezinde ve havalimanından (Sabiha Gökçen) daha içeride bir yerde olması (Haydarpaşa gibi) ve bu alanda hızlı tren istasyonlarının “kent içindeki havalimanları” gibi işlev görme potansiyellerinin “kamusal alan” yaratma yönünde denenmesi gerektiği yaklaşımı üzerine yoğunlaşan atölye çalışması, genelde oldukça düz ve fazlaca “nötr” bir aktivite olarak yapılagelen kentsel tasarım faaliyetine, tekil ve oldukça iri bir bina gözlüğünden bakma problematiğini sorguluyor.

Murat Tabanlıoğlu Atölyesi
Kentin Liman ve Ticaret Merkezine Kültür Aşısı: SİRKECİ’DE SALON - KAMUSAL PROGRAM

Sirkeci’de İstanbul Ticaret Odası’na ait alanda tasarlanacak olan salon kompleksi, İstanbul içindeki yerinin biricikliği, kentin tarih, ticaret ve kültür merkezi ile ulaşım ağlarının kesiştiği yerde bulunması ve İstanbul’un farklı yerlerinden algılanabilme potansiyeliyle sadece genişletilmiş bir salon projesi değil, kentin gündelik yaşamını etkileyecek yeni bir kamusal alan imkanı olarak ele alınıyor. Proje konferans, konser, tiyatro, vb. etkinliklerin gerçekleştirilebileceği 700-900 kişilik bir salon ile bu salonla beraber çalışan ve her tekil proje yaklaşımına göre farklılaşması beklenen kamusal programları içeriyor.

Mehmet Kütükçüoğlu Atölyesi
Bir Aylaklık Mekanı Olarak Kütüphane: ŞİŞLİ MEYDANINA YENİ KAMUSAL PROGRAM

Daha çok üniversitelerin, resmi ve dini kurumların bir parçası olabilen kütüphaneleri barındırmaya pek aşina olmayan Türkiye’deki caddelerde, insanların hayatına kurumsal bir mesafeden dahil olan bu yapılara yer açılabilir mi? Konvansiyonel alış-veriş merkezlerinin caddeleri dolduran hemşerilerine alışverişle sınırlı dünyasında ticari ve rekreatif aktivitelerin tektipleşme eğilimi söz konusu sıkıntıyı derinleştirirken neredeyse unutulmaya yüz tutmuş kütüphanenin farklı bir ilişkiyle caddeye kondurulması kent-kütüphane ikilisinin arasında kalıcı bir ilişkinin kıvılcımını çakıp, insanları buraya çekebilir mi? İşte bu tartışma üzerine geliştirilen proje, önce zahiri bir küp içerisinde jenerik bir kütüphane düşüncesi geliştirme, devamında ise Şişli Meydanı’nda bu şemanın uygulanması adımlarını içeriyor.

Selçuk Avcı Atölyesi
Santral’de Zanaat Atölyesi: KAMPÜSE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI MÜDAHALE

Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü üzerinden ekolojik tasarımın estetik ve güzellikten ödün vermeyebileceği, dahası vermemesi gerektiği yaklaşımıyla yola çıkan çalışma bir ortam olarak çevrenin doğal biçimde değiştirilip düzenlenebileceğini ortaya koyan uygulamaları içeriyor.