Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse'nin, kıdem tazminatının kaldırılacağına yönelik iddiaları gündeme getirdiği soru önergesine, yazılı yanıt verdi.

Dinçer, kıdem tazminatının; kimlere, hangi koşulların gerçekleşmesi halinde ve ne miktarda ödeneceğinin İş Kanununda düzenlendiğine işaret etti.

Dinçer, ''İşçi, İşveren ve Hükümeti temsilen 9 öğretim üyesinden oluşturulan Bilim Komisyonunca hazırlanan ve değerlendirilerek son şekli verilen Kıdem Tazminatı Fonu Kanunu Tasarısı ve gerekçesi, bakanlıklara gönderilerek, görüşleri istenilmiştir'' dedi.

Bakan Dinçer, konuyla ilgili değerlendirme çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Dinçer, 2004'te toplanan 9. Çalışma Meclisinin gündemine bu tasarının da alınarak, görüşüldüğünü anımsattı.