Kira sertifikası sermaye piyasasında

Global bir yatırım aracı haline gelen ve ''faizsiz tahvil'' olarak da tanımlanan ''sukuk''a benzer bir enstrüman olarak ''kira sertifikası'' sermaye piyasasına sunuldu.

Anadolu Ajansı 01.04.2010 - 12:53

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni sermaye piyasası araçlarının ülkenin finansal piyasalarında işlem görmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırladığı, ''Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'' yürürlüğe girdi.       


SPK'dan yapılan duyuruda, tebliğin özel sektör şirketlerinin kira sertifikası ihracı yoluyla sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkan verdiği belirtildi.        

Getirilen düzenlemeler ve kira sertifikası ihracına ilişkin genel esasların yer aldığı tebliğe göre, global bir yatırım aracı haline gelen ve ''faizsiz tahvil'' olarak da tanımlanan ''sukuk''a benzer bir enstrüman olarak kira sertifikası sermaye piyasasına sunuldu.        

Kira sertifikasının, özel sektör şirketlerinin (kaynak kuruluş), bir ''Varlık Kiralama Şirketi'' (VKŞ) aracılığı ve devret-kirala-devral yöntemiyle, mülkiyetlerindeki veya kiralamak suretiyle devralacakları varlıkları kullanarak finansman sağlamalarına imkan veren bir enstrüman olduğu belirtildi.        

VKŞ, yurt dışında özel amaçlı kuruluş (trust) olarak bilinen yapının, Türk hukuk sisteminde bulunmaması sebebiyle asgari yükümlülüklerle kurulacak bir anonim şirket olarak düzenlendiği belirtilen duyuruda, tebliğ ile yatırımcıların haklarının korunmasını ve VKŞ tarafından yatırımcılar hesabına devralınmış olan varlıkların veya bu varlıklardan elde edilen gelirlerin amacı dışında kullanılmasının önlenmesini temin etmek için VKŞ esas sözleşmesinin belirli şartları taşıması ve Kurulca onaylanmış olmasının zorunlu tutulduğu kaydedildi.        

En temel borçlanma aracı olan tahvil ile aynı işleyiş yapısına sahip olan kira sertifikasının satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi ve dolayısıyla daha korumalı bir yapı içermesi nedeniyle yatırımcılar açısından güvenli bir alternatif olarak ön plana çıkması bekleniyor.
     
DEVREDİLEN VARLIKLARIN DAHA SONRA KİRALANARAK FON TEMİN EDİLMESİ

Sistem temel olarak, kaynak kuruluşun VKŞ'ye devrettiği varlıkları daha sonra geri kiralaması suretiyle fon temin etmesi üzerine dayanıyor.        

VKŞ ilk etapta devraldığı bu varlıkların finansmanını ihraç edeceği kira sertifikası ile karşılıyor, söz konusu sertifikaların dönemsel ödemelerini ise kaynak kuruluştan gelen dönemsel kira gelirleri ile gerçekleştiriyor. Vade sonunda ise kaynak kuruluşa geri devredilen söz konusu varlıklardan elde edilen gelir, kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılarak ihraç edilmiş olan kira sertifikası itfa ediliyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...