Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turhan Erol, yaptığı açıklamada, İMKB bünyesindeki piyasa için tüm çalışmaların bitirildiğini belirterek, “Şirketlerimiz cesur davransın, geniş bir vizyonla borsada işlem görmek için başvuruda bulunsun” dedi.

KOBİ’ler de dahil olmak üzere gelişme ve büyüme potansiyeline sahip işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamaları ve böylece finansman sıkıntılarını gidermek amacıyla organize bir piyasa oluşturumalarını öngören çalışmanın bittiğini söyleyen Erol, bu şirketlerin modern finansman olanaklarından yararlandırmaya yönelik çalışmaların bunlarla sınırlı kalmadığını ifade etti.

Gelecek hafta kamuoyuyla paylaşacakları radikal yeniliklerle de KOBİ’lere 500 milyon doları aşan kaynağın kapılarını açacaklarını bildiren Erol, şunları söyledi: “Yapılan bu çalışmalarla başta KOBİ’’er olmak üzere gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketler için uzun yıllardan beri bir türlü ortadan kaldırılamayan sermaye piyasalarından fon sağlama konusundaki engeller aşılarak bu şirketlere uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlamanın yolu açılmış olacak.”

KOBİ’lerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi açısından çok önemli fonksiyonları bulunduğunu, işletmelerin yaklaşık yüzde 99’unun KOBİ tanımına girdiğini, kayıtlı istihdam içindeki payının da yüzde 45.6 olduğunu vurgulayan Erol, küresel piyasalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle iş ve aş bulmanın çok zorlaştırdığı bu dönemde KOBİ’lerin istihdam konusunda oynadıkları rolün önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’ye oluşturulan katma değerin yüzde 37.7’sini KOBİ’lerin ürettiğini, borsada kurulan yeni pazarla KOBİ’lerin ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin finansman bulma imkânlarını artırdıklarını kaydetti.

PİYASADA KİMLER İŞLEM GÖRECEK?
Erol, oluşturulan bu piyasada İMKB’nin kotasyon şartlarını sağlamayan, ancak gelişme ve büyüme potansiyeli bulunan şirketlerin ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarının işlem göreceğini belirterek, şirketleri bu piyasada işlem görmeye teşvik etme amacıyla sermaye piyasası mevzuatı kapsamında sağlanabilecek halka açılma/işlem görmenin maliyetini azaltıcı ve halka açılma prosedürünü kolaylaştırıcı çeşitli avantajlar tanındığını bildirdi.

Erol, “Halka açılacak şirketler için belirli bir süre faaliyette bulunma şartı, kârlılık koşulu, öz sermaye şartı gibi borsada işlem görmeye başlama şartları hafifletildi. Ayrıca, bağımsız denetim zorunluluğu, kâr dağıtım zorunluluğu, izahname ve sirküler yayınlama gibi şartlarda da esneklik sağlandı” dedi.

Yeni oluşturulan piyasada, likiditenin artırılmasına katkı sağlaması için “piyasa yapıcılık” sisteminin uygulanacağını kaydeden Erol, bu uygulamayla piyasa yapıcı kuruluşların alış ve satış tarafında kotasyon vererek piyasanın derinliğini sağlayacaklarını bildirdi.

Piyasaya işlerlik kazandıracak bir diğer uygulama olan “piyasa danışmanlığı” ile de sermaye piyasasında bir ilk gerçekleştirildiğini kaydeden Erol, piyasa danışmanı olacak şirketler, piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan KOBİ’ler sermaye piyasası araçlarının ihracında da görev ve sorumluluk üstleneceklerini söyledi.DENETİM ŞİRKETLERİ RİSKLİ ALANLARA YOĞUNLAŞMALI
SPK Başkanı Erol, bağımsız denetim şirketlerinin riskli alanlara yoğunlaşmaları gerektiğini belirterek, genel olarak dikkat edilmesi gereken iki önemli konunun denetim tekniklerinin tasarlanması ve denetim komiteleriyle kurulacak iletişim olduğunu söyledi.

Erol, bağımsız denetim kuruluşlarının yapacakları denetim çalışmalarında dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin yaptığı açıklamada, küresel finansal sistemin içinde bulunduğu kriz ortamında, halka açık şirketlerin finansal tablolarının hata ve hilelere daha açık hale gelebileceğinden hareketle bir dizi önlem almayı planladıklarını bildirdi.

Erol, derecelendirme uygulamalarını, bağımsız denetim sisteminin içine monte etmek için ilk adımı attıklarını kaydetti. SPK Başkanı, yaşanan finansal kriz ve derecelendirme şirketlerine yönelik eleştirileri birlikte değerlendirdiklerinde yeni yaklaşımların kaçınılmaz olduğunu gördüklerini ifade ederek, derecelendirmeye ilişkin çalışmaların özüne, bundan sonra bağımsız denetim raporlarında yer verileceğini kaydetti. Erol, bu düzenlemeyle borsa şirketlerinin finansal riskleri hakkında yatırımcılara daha detaylı ve şeffaf bilgilerin sunulacağını ifade etti.