Kredi borçlusuna bir şans daha

Kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre 1 Mart 2011'e kadar uzatılıyor.

Haberler - Reuters 05.03.2010 - 11:27

Ekonomik kriz nedeniyle aldıkları kredileri geri ödemede zorlanan şirketler için kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişikliği"nin süresi, 1 Mart 2011'e kadar uzatılıyor.

Reuters'in konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), süre uzatımına olanak sağlayan yönetmeliği yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Ocak 2009'da değiştirilen ve 1 Ekim 2008'den geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ve 1 Mart 2010'da sona eren yönetmelik kapsamında, Aralık 2009 sonu itibariyle yeni sözleşme koşullarına bağlanan, yeniden yapılandırılan ya da yeni itfa planına bağlanan toplam kredi tutarı 11.2 milyar lira oldu. Bu tutarın 9.4 milyar lirasını canlı krediler 1.4 milyar lirasını ise takipteki krediler oluşturdu. Söz konusu uygulamadan 828,476 kişi yararlandı.

Yeniden yapılandırmaya olanak sağlayan yönetmelikte süre uzatımı, 1 Mart 2010'dan itibaren bir yıl olarak uygulanacak.

Reel sektör temsilcileri, hem teminat sorunlarından dolayı krediye erişimin sağlanması hem de piyasalardaki canlanmaya katkıda bulunması için yeniden yapılandırmanın süresinin uzatılmasını talep ediyorlardı.

CANLI KREDİLERE KARŞILIK
Öte yandan, BDDK, kredi maliyetlerini düşürmek için operasyonel risk hariç olmak üzere, Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) yüzde 16 ve üzerinde olan bankaların kredi kartları dışındaki nakdi kredilerine (canlı) genel karşılık oranını 1 Mart 2011'e kadar ayırıp ayırmamalarını kendi isteklerine bırakmalarını sağlayacak düzenlemeyi tamamladı. Buna göre, 1 Mart'ta 2010'dan itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak uygulamaya ilişkin yönetmelik değişikliği de yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.

Uygulama kapsamında operasyonel risk hariç olmak üzere, SYR'si yüzde 16 ve üzerinde olan bankaların canlı kredilerde genel karşılık oranını 1 Mart 2011'e kadar yüzde 1 yerine yüzde 0 olarak tutabilecekler. Aralık 2009 itibariyle bankacılık sektörünün ortalama SYR'si yüzde 20.5 düzeyinde bulunuyor.

Bankalar takipteki krediler için aşama aşama karşılık ayırıyor ve oran yüzde 100'e kadar çıkabiliyor. Canlı kredilerde ise yüzde 1 oranında genel karşılık ayrılıyor.

Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bankalar isterlerse 1 Mart 2010'den geçerli olmak üzere canlı kredileri için genel karşılık ayırmayabilecekler. Ancak, SYR'leri bir süre içinde yüzde 16'ının altına düşerse karşılık ayırmak zorunda kalacaklar. Bu düzenlemenin faizler yükseldiği bir dönemde bankalara maliyet avantajı sağlaması bekleniyor.

Sayfa Yükleniyor...