Kredi garantisi için 1 milyar TL nakit

Kredi garantisi için 1 milyar TL'ye kadar nakit verilmesi tasarısı TBMM'ye sunuldu.

20.05.2009 - 11:54

Kredi garantisi için 1 milyar TL nakit

Hazine'nin, küresel krize bağlı olarak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kredi garantisi vermek için belirlenecek olan kredi garanti kurumlarına 1 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarmasına ve/veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etmesine olanak sağlayan yasa tasarısı, bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeye göre, finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 1 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarmaya ve/veya özel tertip DİBS ihraç etmeye ilgili bakan; ihraç edilecek özel tertip DİBS için Hazine bütçesine tertip açmaya ve bu tertibe 1 milyar liraya kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkili olacak.

Nakit kaynak aktarılarak ve/veya özel tertip DİBS ihraç edilerek Hazine'nin destek sağlayacağı kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarında pay sahibi olacak bankaların sahip oldukları paylar, Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulanmasında dikkate alınmayacak.

Tasarıya göre, nakit kaynak ve/veya özel tertip DİBS aktarılacak kredi garanti kurumları ile aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.

Yürürlük ve yürütme dahil üç maddeden oluşun tasarının gerekçesinde, firmaların küresel mali kriz ile daralan finansman imkanlarının artırılması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek, "Bu doğrultuda, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek kredi garanti kurumlarına, firmalara kredi garantisi sağlamak üzere 1 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılması ve/veya özel tertip DİBS ihraç edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, tasarı ile kaynak aktarmak için Hazine Müsteşarlığı bütçesine tertip açmaya ve bu tertibe ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkili kılınmaktadır" denildi.

Bankaların da bu sistemin etkin çalışmasına katkıda bulunmalarının önemli olduğu vurgulanan gerekçede, dolayısıyla, bankaların yapacakları katkıların Bankacılık Kanunu uygulaması bakımından yaratabileceği problemlerin dikkate alınması ve hatta teşvik edici uygulamaların geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu çerçevede, muhtemel sorunların önlenmesi için Bankacılık Kanunu'nun 25'inci, 48'inci, 49'uncu, 50'nci, 53'üncü, 54'üncü ve 56'ncı maddeleri, kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarında pay sahibi olacak bankaların sahip oldukları paylar bakımından uygulama dışı tutuluyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...