'Mali kuralın çıkmaması yatırımı etkiler'

Yılın ikinci barometre anketinin sonuçlarına göre, uluslararası yatırımcıların yüzde 67'si mali kuralın çıkmamasının önümüzdeki dönem yatırımlarını olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı 05.10.2010 - 12:12

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri arasında yapılan 2010 yılının ikinci barometre anketine göre, uluslararası yatırımcıların yüzde 37'si yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor. Bu oran, birinci Barometre anketinde yüzde 42 idi.

Genel Sekreter Mustafa Alper tarafından açıklanan YASED Barometre Anketi sonuçlarına göre, önümüzdeki 6 ayda Türkiye'de ekonomik büyümenin hızlanacağını düşünen yabancı yatırımcıların oranı yüzde 37 oldu. Birinci Barometre Anketinde bu oran yüzde 47 oranında bulunuyordu.

YASED üyeleri, 2010 yılının ilk 6 ayında üretim, ciro, kârlılık ve ihracat hedeflerini büyük oranda gerçekleştirdi. Üyelerin yüzde 55'i ciro hedeflerine, yüzde 46'sı üretim hedeflerine büyük oranda ulaşabildiğini belirtti.

Üyelerin yüzde 24'ü kârlarının, yüzde 17'si ihracat hedeflerinin altında kaldığını kaydetti. Uluslararası yatırımcılardan yüzde 45'i son 6 aylık dönemde çalışan sayılarının aynı kaldığını, yüzde 21'i azaldığını, yüzde 34'ü arttığını söylerken, önümüzdeki 6 aylık dönem için bu oranların aynı sırayla yüzde 54, yüzde 12 ve yüzde 34 olarak öngörüldü.

Türkiye'deki uluslararası yatırımcıların yüzde 59'u gelecek 6 ayda dünyada ekonomik büyümenin sabit kalacağını görüşünü dile getirirken, ankete katılanların yüzde 45'i Türkiye ekonomisine dönük büyümenin hızlanacağını düşünüyor.

Uluslararası yatırımcıların yüzde 62'si gelecek aylarda enflasyonun ve faiz oranlarının sabit kalacağını tahmin ederken, üyelerin yüzde 46'sı döviz kurunun enflasyona paralel olarak seyredeceğini, yüzde 50'si enflasyondan daha yavaş artacağını düşünüyor. Üyelerin yüzde 30'u dünyada uluslararası doğrudan yatırımlar için ekonomik ortamın daha iyiye gideceğine Türkiye içinse yüzde 41'lik oranla daha iyiye gideceğini düşünüyor.

EN ÖNEMLİ ENGEL YASAL ÇERÇEVE
Ankete göre, Türkiye'deki uluslararası yatırımların önündeki süregelen en önemli engeller, yüzde 56 oranıyla ''yasal çerçeve ve yasaların uygulanması'', yüzde 46 oranıyla ''kayıt dışı ekonomi'' ve yüzde 46 oranıyla ''siyasi istikrarsızlık'' olarak yer aldı.

Üyeler, Türkiye'de yatırım ortamını olumsuz yönde etkileyecek olası tehdidi, yüzde 41'lik oranla ''vergi ve teşvikler'', yüzde 32'lik oranla ''ekonomik istikrarsızlık'', yüzde 28'lik oranla ''yolsuzluk'' ve ''fikri mülkiyet hakları'', yüzde 15'lik oranla ''bürokratik engeller'' ve yüzde 4'lük oranla nitelikli işgücü olarak sıraladı.

Önümüzdeki dönemde hükümetin öncelik vermesi gereken üç konu, yüzde 74 oranıyla ''işsizlik'', yüzde 56 oranıyla ''yapısal reformlar'', yüzde 38 oranıyla ''mali kural'' olarak belirtildi. Üyelerin yakın zamanda beklediği en önemli mevzuat değişiklikleri geçmiş dönemlerde olduğu gibi sırasıyla ''Türk Ticaret Kanunu'', ''Gelir Vergisi Kanunu'' ve ''enerji piyasası düzenlemeleri'' oldu.

''Mali kuralın çıkmaması sizce önümüzdeki dönem yatırımları nasıl etkiler?'' sorusunu üyelerin yüzde 67'si ''olumsuz'', yüzde 20'si ''etkilemez'', yüzde 13'ü ''belirsiz'' şeklinde yanıtladı.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde şirket olarak öncelikli beklentisine ilişkin olarak, üyelerin yüzde 46'sı ''kesintisiz müzakereler ve tam üyelik'', yüzde 22'si ''kamu alanında disiplin sağlanması'', yüzde 16'sı ''şirketimin sorunlarını bu süreçte çözecek mevzuat düzenlemeleri'' karşılığını verdi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...