Antalya Büyükşehir Belediyesi, alınan hazine payıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Belediyenin hazine payının tırpanlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''Geçmiş dönemlerden gelen borç yükünün altında ezilen Antalya Büyükşehir Belediyesine bir darbe de Maliye Bakanlığından geldi. Her ay Maliye Bakanlığından gelen hazine payında yapılan kesinti Büyükşehir Belediyesinde şok yarattı. Aylık ortalama 8-10 milyon lira arasında gelen hazine payı, Nisan ayında 3 milyon 163 bin lira olarak gerçekleşti.''

Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu, kesintinin 19 Mart 2010 tarih ve 27526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden yapıldığının bildirildiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''İlgili Bakanlar Kurulu kararının 5'inci maddesinde 'kesinti oranı aylık yüzde 40 olacaktır' ifadesi yer almaktadır. Bu oran dikkate alındığında, Nisan ayı için gelmesi gereken Hazine payı olan 7 milyon 705 bin liradan kesilmesi gereken miktar 3 milyon 81 bin lira olmalıdır. Oysa, 4 milyon 541 bin 491 lira kesinti yapılmıştır. Gelen 3 milyon 163 bin 436 liralık meblağın üzerine bir de Maliye Hazinesi Muhakemat Genel Müdürlüğünün koyduğu 2 milyon lira civarındaki haciz işlemi ile de ikinci bir şok yaşanmıştır. Ayrıca ilgili Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesinin memur ve işçilerinin maaş hesabına da haciz koydurmuştur.''

Kesinti yapılacağına ilişkin yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, 31 Aralık 2006 öncesi belediyeler ve il özel idareleri adına doğan borçlar denildiğinden, yapılan kesintinin 1 Ocak 2007 öncesi İller Bankasına olan borçları kapsadığına değinilen açıklamada, Maliye Bakanlığının kesintinin hangi aydan başlanacağına ilişkin bir bilgilendirme yapmamasının Büyükşehir Belediyelerini zora soktuğunu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

''Maliye Bakanlığınca her ay belirlenen hazine payı hesabında da bir gariplik ve bir çarpıklık olduğu göz önündedir. Şöyle ki bir kıyaslama yapılacak olursa İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 milyon nüfuslu bir ildir ve 60 milyon lira hazine katkı payı almaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon nüfuslu bir ildir. Nüfus başına pay verilmesi gerekirse İzmir'in üçte biri nüfusa sahip Antalya'nın hazine katkı payının da İzmir'e yapılanın üçte biri olması gerekir. Hesaplama bu kriterlere göre yapılırsa, Antalya'nın aylık alması gereken katkı payının 20 milyon lira olması gerekir. Oysa Antalya'nın aldığı pay aylık ortalama 8-10 milyon liradır.''