MB: Gıdada yıllık enflasyon kademeli artacak

Merkez Bankası, işlenmiş gıdada yıllık enflasyonun kademeli artacağını, temel enflasyonda yükselişin bir müddet daha süreceğini belirtti.

30.03.2011 - 16:29

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), gıda fiyatlarındaki artış eğilimine paralel olarak işlenmiş gıdada yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde kademeli olarak yükseleceğinin tahmin edildiğini ancak buğday ithalatında gümrük vergisinin geçici olarak kaldırılmasının söz konusu yükselişi sınırlayan bir unsur olacağını belirterek, temel enflasyondaki yükselişin müddet daha sürebileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB, Mart ayında politika faizini yüzde 6.25 seviyesinde sabit tutup, zorunlu karşılık oranlarında 200 ile 500 baz puan aralığında agresif artırıma gitti.

Buna göre zorunlu karşılık oranlarını vadesiz mevduat için yüzde 12'den yüzde 15'e, 1 aya kadar vadeli mevduat için yüzde 10'dan yüzde 15'e, 3 aya kadar vadeli mevduat için yüzde 9'dan yüzde 13'e, 6 aya kadar vadeli mevduat için yüzde 7'den yüzde 9'a, mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler için yüzde 9'dan yüzde 13'e yükseltildi.

Zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar vadeli mevduatlar için yüzde 6, 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar ve katılma hesapları ve özel fon havuzları ile birikimli mevduatlar/katılma hesapları için yüzde 5 olarak sabit tutuldu.

Mart ayı toplantısına ilişkin özetlerde TCMB, "Uluslararası gıda fiyatlarındaki artış eğilimine paralel olarak işlenmiş gıdada yıllık enflasyonun önümüzdeki dönemde kademeli olarak yükseleceği tahmin edilmekle birlikte, buğday ithalatında gümrük vergisinin geçici olarak kaldırılmasının söz konusu yükselişi sınırlayan bir unsur olacağı değerlendirilmektedir" dedi.

Özetlerde, "Kurul, ithalat fiyatlarındaki hızlı artışların etkisiyle son dönemlerde temel fiyat göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış değişim oranlarının kayda değer bir yükseliş gösterdiğine dikkat çekmiş ve temel enflasyondaki yükselisin müddet daha sürebileceği öngörüsünde bulunmuştur" denildi.

Şubat ve Mart ayına ilişkin öncü göstergelerde iktisadi faaliyetin artış hızının, bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşlamakla birlikte, güçlü seyrini koruduğuna işaret ettiği belirtilen açıklamada, iç talepteki artışın desteğiyle iktisadi faaliyetin güçlenmeye, ithalatın da artmaya devam ettiği ifade edilerek, "Kurul, petrol fiyatlarındaki artışların ithalatın ana eğilimindeki yavaşlamayı gizleyebilecek bir unsur olduğuna dikkat çekerek, enerji dışı ithalat kaleminin alınan politika tedbirlerinin etkilerini daha sağlıklı yansıtacağını belirtmiştir. Bununla birlikte, politika tedbirlerinin krediler ve ithalat üzerindeki sınırlayıcı etkisinin gecikmeli olarak ortaya çıkacağı tekrar hatırlatılmıştır" denildi.

GEREKLİ GÖRÜLÜRSE İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR
Toplam talep koşullarının Enflasyon Raporu'nda sunulan görünüm doğrultusunda seyrettiği, gerek işsizlik oranlarının mevcut seviyesi, gerekse kapasite kullanımına dair verilerin, toplam talep koşullarının enflasyon üzerinde belirgin bir baskı oluşturacak düzeye gelmediğini teyit ettiği belirtilen açıklamada, petrol ve diğer emtia fiyatlarının Enflasyon Raporu'ndaki varsayımların üzerinde gerçekleşmesinin, özellikle mal grubu fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Kurul, önümüzdeki dönemde temel mal grubunda enflasyonun bir müddet daha yükselmeye devam edeceği, buna karşılık hizmet enflasyonunun daha ılımlı bir seyir izleyeceği öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası'nın Kasım ayından bu yana aldığı tedbirlerin yılın ikinci çeyreğinden itibaren krediler ve iç talep üzerinde etkili olmaya başlayacağı beklense de finansal istikrara ilişkin riskleri azaltmak için zorunlu karşılıklarda bir miktar daha artışa ihtiyaç duyulduğunun belirtildiği açıklamada, şöyle devam edildi:

"Alınan politika tedbirleri, temel olarak toplam talebin bileşenlerinin daha dengeli bir büyüme patikasına oturtulması yoluyla makro finansal risklerin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kurul, gerek kredilerin gerekse diğer iç talep göstergelerinin görece güçlü seyrini koruduğuna dikkat çekerek, makro finansal risklerin azaltılması açısından ilave bir parasal sıkılaştırmanın gerekli olduğunu belirtmiş, söz konusu sıkılaştırmanın politika faizinden ziyade zorunlu karşılıklar vasıtasıyla yapılmasının daha etkili olacağını ifade etmiştir."

Bu çerçevede Merkez Bankası'nın kısa vadeli yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasında güçlü bir artışa gidilmesine karar verdiği belirtilerek, alınan zorunlu karşılık kararı ile aynı zamanda son dönemde petrol ve diğer emtia fiyatlarında gözlenen hızlı artışların enflasyon üzerindeki olası ikincil etkilerini sınırlamak için gerekli ilave parasal sıkılaştırmanın da sağlandığı ifade edildi.

Kurul, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından; düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından oluşan politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağını belirtti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...