Memrkez Bankası sıcak para girişini caydırmak ve uzun vadeli fonlamayı artırarak cari açığı azaltacak önlemler kapsamında politika faiz oranında indirime gitti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayı toplantısında politika faizini yüzde 7'den yüzde 6.50'ye, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 1.75'ten yüzde 1.50'ye düşürdü.

CNBC-e'nin anketinde ekonomistlerin büyük çoğunluğu yarım puanlık indirim bekliyordu.

TCMB açıklamasında şöyle denildi: "Son dönemde iktisadi faaliyete dair açıklanan veriler Ekim Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. İç talepteki güçlü artışın desteğiyle iktisadi faaliyet toparlanmaya devam etmekte, buna karşılık dış talebin zayıf seyri nedeniyle imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı tahmin edilmektedir. İstihdam koşullarındaki iyileşme sürmekle beraber issizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düzeltmenin de katkısıyla enflasyonun düşmeye devam etmesi beklenmektedir.

"Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve korumaktır. Bununla birlikte, finansal sistemde istikrarı sağlayıcı tedbirler almak da Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında yer almaktadır. Mevcut konjonktürde iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışma ve hızlı kredi genişlemesi cari açığı artırmakta, böylelikle finansal istikrara ilişkin riskleri gündeme getirmektedir. Buna ilave olarak, Avrupa ve ABD ekonomilerindeki son gelişmeler ve alınan kararlar finansal istikrara ilişkin söz konusu riskleri daha da artırarak uygulanan politika bileşiminin gözden geçirilmesini gerektirmektedir.

Bu çerçevede Kurul, daha düşük bir politika faizi, daha geniş bir faiz koridoru ve daha yüksek zorunlu karşılık oranlarının uygun bir bileşim olacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. Ayrıca, finansal istikrarı desteklemek amacıyla, Türk lirası cinsinden mevduatın vadesinin uzamasını teşvik edecek şekilde zorunlu karşılık oranlarının vadelere göre farklılaştırılmasının ve daha önce zorunlu karşılığa tabi olmayan bazı yükümlülük kalemlerinin zorunlu karşılık kapsamına alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kurul, yapılan bu düzenlemelerin parasal koşullar üzerindeki net etkisinin genişletici yönde olmayacağını değerlendirmiştir. Alınan kararların fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki etkileri yakından izlenecek, gerektiğinde ilave tedbirler devreye sokulacaktır."