MB: Toparlanma olmazsa faiz indirimi sürer

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ekonomide belirgin toparlanma gerçekleşmemesi halinde kısa vadede ölçülü faiz indirimlerine devam edileceğini belirtti.

Reuters 28.08.2009 - 13:45

MB: Toparlanma olmazsa faiz indirimi sürer

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Özetleri'nde yılın son aylarından 2010 ortasına kadar enflasyonda sınırlı artışlar gözlenebileceği ancak bu yükselişin Temmuz Enflasyon Raporu'ndaki para politikası duruşu oluşturulurken dikkate alınmış olduğundan Merkez Bankası için yeni bir haber niteliği taşımayacağı vurgulandı.

TCMB'nin 18 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ve o/n borçlanma faizini 50 baz puan indirimle tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 7.75'e çektiği toplantısına ilişkin özetlerde şöyle dedi:

"Sonuç olarak, finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin sürmesi, aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzun bir süre koruması yönündeki görüşünü teyid etmiş, iktisadi faaliyette belirgin bir toparlanma gerçekleşmemesi halinde kısa vadede ölçülü faiz indirimlerine devam edilmesinin gerekeceği değerlendirmesinde bulunmuştur."

Kurul, yılın ikinci çeyreğinde kapasite kullanım oranında gözlenen istikrarlı artış eğiliminin özel sektörde daha belirgin olduğuna dikkat çekerken bununla birlikte gelinen noktanın halen "düşük düzeylerde" olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Tüketici güven endeksleri de uzun bir aradan sonra ilk defa Temmuz ayında gerilemiştir. Kurul, bu gelişmelerin tüketim talebindeki toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı değerlendirmesinde bulunmuştur. Talep belirsizliğinin halen yüksek seviyelerde seyretmesi firmaların düşük stok düzeyleri ile çalışmasına ve üretim faaliyetlerinde ihtiyatlı davranmasına neden olmaktadır. Bu durum yatırım talebini sınırlamaya devam ederken istihdam olanaklarını da olumsuz etkilemektedir... Özetle, son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağına işaret etmektedir."

TÜKETİCİ KREDİ FAİZLERİ DE DÜŞECEK
PPK özetlerinde piyasa faizlerinin Enflasyon Raporu'nda ortaya koyulan görünüm doğrultusunda düşüş gösterdiğine dikkat çekilirken, tüketici kredisi faizlerinin de bu duruma kademeli olarak uyum sağlayacağı belirtildi. Özetlerde Kasım 2008 döneminden bu yana politika faizlerinde gerçekleştirilen 900 baz puanlık indirimin kredi piyasası üzerindeki etkilerinin yılın son çeyreğine doğru hissedilmeye başlayacağı belirtilirken; bununla birlikte iş gücü piyasasındaki mevcut seyrin tüketim talebini uzunca bir süre sınırlamaya devam edeceği de vurgulandı.

Toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği katkının süreceğini belirtirken Kurul, "Enflasyon Raporu'nda çizilen perspektifle uyumlu biçimde, enflasyonun düşük seyrini uzun bir süre koruyacağını öngörmektedir" ifadesini kullandı.

Yatırım ve tüketim kararları açısından belirleyici olan orta ve uzun vadeli faiz oranlarındaki düşüşün kalıcı olması için, mali disiplinin büyük önem taşıdığını yeniden vurgulayan Kurul, "Önümüzdeki dönemde mali disipline ilişkin ikna edici bir perspektif sunulup uygulanması, risk primini düşürerek uzun vadeli faizlerin daha düşük düzeylerde oluşabilmesini ve bu düzeylerde kalıcı olabilmesini sağlayacaktır" dedi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...