McDonald's Türkiye'nin Birleşik Holding'e devri ertelendi

Anadolu Grubu, McDonald's Türkiye'nin Birleşik Holding'e devrinin corona virüs kısıtlamalarının faaliyetleri olumsuz etkilemesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Haberler - NTV Haber 09.12.2020 - 10:53

McDonald's Türkiye'nin Birleşik Holding'e devri ertelendi

McDonald's Türkiye'nin Anadolu Grubu'ndan Birleşik Holding'e devri restoran faaliyetlerinin corona virüs kısıtlamaları sebebiyle olumsuz etkilenmesi nedeniyle ertelendi.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamaya göre erteleme talebi Birleşik Holding'den geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilindiği üzere bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.'nin ("McDonald's", "Anadolu Restoran") sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin Birlesik Holding Limited şirketine ("Alıcı") satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi ("Sözleşme") 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış ve resmi makamların onayını takiben söz konusu devir işleminin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Alıcı, Sözleşme'nin imzasını müteakip 3 Şubat 2020 tarihinde hisse devri ile ilgili onay almak üzere Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurumu'ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde Alıcı ile mevcut Sözleşme'nin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalanmıştı.

Söz konusu süre zarfında, özellikle nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla Alıcı'nın talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği 20 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ek sözleşmeye yansıtmışlardı.

"GELİŞMELERE GÖRE KARAR VERİLECEK"

3 Şubat 2020 tarihinde Alıcı tarafından yapılmış olan Rekabet Kurumu başvurusuna uygunluk kararı verildiği Rekabet Kurumu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde Alıcıya bildirilmiştir. Bununla beraber aradan geçen bu sürede bütün dünyada pandemi koşulları ağırlaşmış ve gerek dünyada gerekse Türkiye'de yayılımı engellemek için çok sayıda tedbirin alınması gereği doğmuştur.

Bunların arasında yer alan sokağa çıkma yasakları, restoranların sadece paket servis ve gel al servis olarak çalışabilmesi gibi kısıtlamalar doğal olarak Anadolu Restoran'ın çalışma koşullarını olumsuz olarak etkilemiştir. Alıcı taraf, bahsedilen koşulları gözönünde bulundurarak anlaşmadan doğan haklarını kullanarak kapanış işleminin belirli bir süre ertelenmesini istemiş ve gelişmelere göre karar vereceğini tarafımıza bildirmiştir.

Bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Sayfa Yükleniyor...