Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da, 2011 yılı enflasyon hedefi yüzde 4,9 olarak belirlenirken, memur maaşlarına yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 2,7, ikinci 6 aylık döneminde de yüzde 2,7 olmak üzere kümülatif yüzde 5,47 zam yapılması öngörülmüştü. Bu zammın 2011 bütçesine ek maliyeti de 3,1 milyar lira olarak hesaplanmıştı.

Bu yılki toplu görüşmelere başlanırken de, memur maaşlarındaki 1 puanlık artışın bütçeye maliyetinin 735 milyon lira olduğu belirtilmişti.

29 Ağustos'ta tamamlanan toplu görüşmelerde, Memur-Sen'le memurlara yeni yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında da yüzde 4 zam yapılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşmeler sonucunda ek ödeme almayan memurlara asgari 80 lira ek ödeme artışı ile memurlar ve sözleşmelilere ilk yarıda 20, ikinci yarıda da 40 lira aile yardımı yapılması konusunda uzlaşıldı. Aynı şekilde 3'er aylık dönemlerde memurlara 45'er lira sendika ödeneği (toplu görüşme primi) ödeneceği ifade edildi.

Maliye Bakanlığı'nda yapılan hesaplamalarda da, Orta Vadeli Program ve Mali Planda öngörülen maaş zammının yüzde 4'e çıkarılmasıyla bütçede oluşacak ek maliyetin de 3,6 milyar daha artarak, 6,7 milyar liraya ulaşacağı ortaya kondu.

Bu arada Maliye yetkilileri, 6,7 milyar liralık ek maliyetin memur ve sözleşmeli maaşlarını içerdiğini, buna Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeyeceği memur emekli maaşlarının dahil olmadığını ifade etti.

MAAŞ ADALETSİZLİĞİNE EK ÖDEMELİ ÇÖZÜM
Öte yandan toplu görüşmelerde kabul edilen asgari 80 liralık ek ödeme zammı için de, Bakanlar Kurulunca bir Ek Ödeme Kararnamesi çıkarılacak. Kararname ile 1 milyon 650 bin memurun ek ödeme zammı oranları belirlenecek.

Maliye Bakanlığından bir üst düzey yetkili, toplu görüşmelerdeki 80 liralık ek ödeme artışının, asgari tutar olduğuna dikkat çekerek, AA muhabirine şu açıklamada bulundu:

''Bakanlar Kurulunun Aralık ayında yapacağı düzenlemede, yeni ek ödeme oranları tespit edilecek. Bilindiği gibi hükümet, ek ödeme alan memurlar ile ek ödemesi olmayan memurlar arasındaki maaş adaletsizliğini gidermek amacıyla 2008 yılında yeni bir düzenlemeye gitmişti. Bu düzenlemede ek ödeme almayan memurlara ek ödeme başlatılmıştı. Hükümet adına yapılan açıklamalarda 2012 sonuna kadar, aynı işi yapan memurlar arasındaki ek ödeme farkının giderileceği de belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre, yıl sonuna kadar çıkarılacak Ek Ödeme Kararnamesinde de bu durum dikkate alınacak. Bu çerçevede ek ödeme oranları, tek tek gözden geçirilecek. Bu şekilde bazı memur gruplarının ek ödeme artışı 80 liranın da üzerinde olacak.''

Maliye yetkilileri, aile yardımı ve toplu görüşme primi için de kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu vurguladılar. Bu yöndeki yasal düzenlemenin başlangıçta 2011 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısıyla gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.

YÜZDE 5.3 ENFLASYON, YÜZDE 5 BÜYÜME
Ekonomi yönetimi, 2011 yılının makro ekonomik göstergeleri üzerindeki çalışmaları da sürdürüyor.

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Merkezi Yönetim Bütçesine yönelik bu çalışmalarda 2011 yılı enflasyonu için yüzde 5,3 rakamı üzerinde duruluyor. Büyüme hedefi konusunda da, yüzde 5, yüzde 5,1 ve yüzde 5,5 rakamları telaffuz ediliyor.

Ekonomi bürokratları, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarının açıklanmasından sonra 2011 büyüme rakamının netleşeceğini, diğer temel göstergelere de son şeklinin verileceğini söyledi.

Halen revizyon çalışmaları devam eden Orta Vadeli Programda, yüzde 4'lük büyüme hedeflenmişti.

Bu yıl 286 milyar 981 milyon lira olan Merkezi Yönetim Bütçe harcamalarının da 2011'de 298,2 milyar lira olması hedeflenmişti. Programda gelir rakamı ise 253,1 milyar lira olarak tespit edilmiş, bu çerçevede 2011'in bütçe açığı 45,1 milyar lira olarak belirlenmişti.

Ekonomi bürokratları, bu yıl harcamalarda disiplinli hareket edilirken, bütçe gelirlerinde tahminlerin üzerinde artış sağlandığına dikkat çekiyor. 2011 Bütçesinde memur maaş zamlarının ek bir maliyete neden olduğuna işaret eden ekonomi bürokratları, ''Bu çerçevede, 2011 Bütçesinde Orta Vadeli Programın bir miktar üzerinde ödenek artışı olacak. Ancak bütçe açığı, hem GSYH'ya göre oransal olarak, hem de nominal olarak Orta Vadeli Program hedeflerini aşmayacak'' dediler.

KURULUŞLARLA ÖDENEK PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR
Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Programda revizyon ve yeni yıl göstergelerine ilişkin çalışmalarını sürdürürken, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün kamu kuruluşlarıyla ödenek belirleme toplantıları da devam ediyor.

Daha önce bütçeye tabi kuruluşların elektronik ortamda ödenek taleplerini alan Maliye Bakanlığı, 23 Eylül'e kadar yüzyüze görüşmelerle kuruluşların yeni yıl ödenek taslaklarını tespit edecek.

Bu süreçte Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine ve Merkez Bankası arasında yatırım büyüklükleri koordinasyon toplantıları da gerçekleştirilecek. Ödeneklerin belirlenmesinin ardından 2011 Bütçesi, önce Yüksek Planlama Kurulu'nda, sonra da Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı, daha sonra da TBMM'ye sevkedilecek.