TCMB Finansal İstikrar Raporundan:

"Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir."

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir."

"Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir."

"Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını desteklemektedir."

"Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kademeli olarak gerilemeye devam etmektedir."