Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını yeniden düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 7 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacak Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile Türk Lirası yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 5 ile 8 arasında değişecek. Söz konusu oran, yabancı para yükümlülüklerde ise yüzde 11 olarak uygulanmaya devam edecek.

Yeni düzenleme ile 7 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu karşılık oranları şöyle olacak:

Türk Lirası yükümlülükler:

-Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplarda: Yüzde 8

-1 aya kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında (1 ay dahil): Yüzde 8

-3 aya kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında (3 ay dahil): Yüzde 7

-6 aya kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında (6 ay dahil): Yüzde 7

-1 yıla kadar vadeli mevduatlar, katılma hesaplarında: Yüzde 6

-1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar, katılma hesapları ile birikimli mevduatlar, katılma hesaplarında: Yüzde 5

-Mevduat, katılım fonu dışındaki diğer yükümlülükler: Yüzde 8

-Özel fon havuzlarında vadesine karşılık gelen yüzde 7 ve yüzde 5 Yabancı para yükümlülükler: Yüzde 11

LİKİDİTE 7.6 MİLYAR LİRA AZALACAK
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada zorunlu karşılıklara ilişkin yeni düzenlemeyle, mevcut verilere göre piyasa likiditesinin yaklaşık 7.6 milyar lira ve 200 milyon dolar azaltılmış, parasal koşullarda sıkılaşma sağlanamış olacağı belirtildi.

Açıklamada, gelecek yıl içinde TL cinsi mevduat dışı yükümlülüklerden uygun görülenlerin vadelerinin uzamasını teşvik amacıyla ayrı bir çalışma yapılması planlandığı bildirildi.

Ayrıca yabancı para yükümlülükler için uygulanan zorunlu karşılık oranının önümüzdeki dönemde vade dilimlerine göre farklılaştırılmasının söz konusu olabileceği duyuruldu.

Açıklamada, bankacılık sektöründe genel olarak borçların vadesinin varlıkların vadesinden daha kısa olması, sektörü likidite ve faiz riskine maruz bırakarak bankacılık sisteminin şoklara karşı hassasiyetini artırdığı belirtilerek, zorunlu karşılıklarda yapılan düzenlemeye ilişkin şu bilgilere yer verildi: ''Bu itibarla, halihazırda yüzde 6 olan Türk Lirası zorunlu karşılık oranı, mevduatların vade yapısına göre farklılaştırıldı.

Açıklamada, uygulamanın etkinliğini sağlamak için vadesiz mevduat faiz oranının yıllık yüzde 0,25'i geçemeyeceğine dair bir düzenleme yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, bankaların Merkez Bankasıyla ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri repo işlemlerinden sağlanan fonlar dışında kalan yurt içi ve yurt dışı tüm repo işlemlerinden sağladıkları fonların da zorunlu karşılığa tabi tutularak zorunlu karşılık tabanının genişletildiği kaydedildi.