Merkez Bankası politika faizinden yapılan fonlama miktarının geçici bir süre için azaltılarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürülebileceğini, gerekmesi halinde bu işlemleri destekleyici yönde, sterilize edilmemiş döviz satışlarının ve doğrudan müdahalelerin kullanılabileceğini belirterek, buradaki amacın döviz kurundaki iktisadi temellerden kopuk hareketlerin enflasyon beklentilerini bozmasına izin vermemek olduğunu söyledi.

Merkez Bankası tarafından yapılan "istisnai dönemlerde uygulanacak para politikasına ilişkin" başlıklı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yarın açıklanacak 2011 yılsonu enflasyonunun yüzde 10'un biraz üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Mevcut konjonktürde ikincil etkileri sınırlamak açısından enflasyondaki düşüşün beklentilerden daha önce başlaması önem taşımaktadır. Bu kapsamda Merkez Bankası 29 Aralık 2011 gününden itibaren ek parasal sıkılaştırmaya gitmiştir. Ek parasal sıkılaştırma asıl olarak açık piyasa işlemleri yoluyla sağlanmaktadır. Politika faizinden yapılan fonlama miktarı geçici bir süre için azaltılarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürülebilmektedir.

Gerekmesi halinde bu işlemleri destekleyici yönde, sterilize edilmemiş (etkili) döviz satışlarının ve doğrudan müdahalelerin kullanılması da söz konusu olabilmektedir. Burada amaçlanan, döviz kurundaki iktisadi temellerden kopuk hareketlerin enflasyon beklentilerini bozmasına izin vermemektir. Ek parasal sıkılaştırmanın güçlü, etkili ve geçici olması esastır. Uygulamanın süresi enflasyon görünümünü etkileyen ana unsurlardaki düzelmenin hızına bağlı olarak değişebilecektir. Merkez Bankası, enflasyon görünümüne dair gelişmeleri yakında izleyerek temel amacı olan fiyat istikrarı doğrultusunda gereken tedbirleri almaya devam edecektir."