Ülkede gündem sürekli değişirken iş dünyası ve muhalefet esas gündemin ekonomi olduğundan söz ediyorlar.

İnfomag dergisi bu ayki sayısında muhalefetteki partilerin ekonomi politikalarını iş dünyası ve ekonomistlere değerlendirdi.

Muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Demokrat Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Masum Türker, Türkiye Partisi (TP) Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Söylemez ve Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşüldü.

Parti temsilcilerine iktidara geldikleri takdirde ekonomide hangi politikaları uygulayacakları ve hedeflerinin ne olduğu soruldu. Statü Araştırma’nın katkılarıyla, elde edilen veriler bir anket haline getirildi.

Araştırma sonucunda ekonomistler, muhalefet partilerinin genel doğruları söylemekten öteye geçemediklerini yani yeni çözüm önerileri sunmadıklarını düşünüyor. Buna rağmen, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk gibi Türkiye’nin gerçek sorunlarını fark etmeleri ekonomistlerden olumlu puan topladı.

En çok eleştiri alan noktalar ise gerçekçi olmayan işsizlik hedefleri ve yabancı sermaye çıkışlarının vergilendirilmesi gibi popülist politikalar oldu. Araştırmada, ekonomistler arasında en fazla oy alan partinin yüzde 17,2 ile DP olduğu görülüyor. Vergi ve kayıt dışılıkla ilgili politikalarıyla ekonomistlerin en beğendiği parti olan DP’nin üretime dayanan rekabetçi bir ekonomi politikası muğlâk bulundu. DP’yi yüzde 17 ile MHP izledi.

İşsizliği yüzde 7,5’a indirmeyi hedefleyen MHP, ekonomistler tarafından en rasyonel parti seçildi. MHP işsizliğin dışında özelleştirme, ihracat, tarım-hayvancılık ve yabancı sermayeye yönelik politikalarıyla da geçer not aldı. MHP’yi yüzde 15,8 ile SP izledi. Ekonomistler tarafından GAP yaklaşımıyla en beğenilen parti olan SP, stratejik sektörlerde devletin varlık göstermesi gerektiği fikriyle de olumlu puan topladı.

SP’yi yüzde 15,6 ile CHP izledi. Ana muhalefet partisinin ekonomideki öncelikli sorunlara yönelik tespitlerini rasyonel bulan ekonomistler, CHP’nin bankacılık ve finans alanında yabancı payının yüzde 40 ile sınırlandırılması fikrini ve yüzde 7’lik büyüme hedefini öne çıkardı. CHP’yi sırasıyla yüzde 12,7 ile TP, yüzde 11 ile BDP ve yüzde 10,7 ile DSP izliyor.

EKONOMİSTLER İLE İŞ DÜNYASI AYRILDI
Muhalefet partilerinin rasyonelliğinin test edildiği araştırmaya, bankacılık ve finanstan gıdaya, inşaattan teknolojiye çok sayıda sektörden 32 tepe yöneticinin katıldı.

İş dünyasının temsilcilerinin en fazla eleştirdikleri başlıkların bankacılık ve finans, özelleştirmeler ve yabancı sermaye ile ilgili politikalar olduğu görülüyor. Profesyoneller arasında yapılan araştırmada öne çıkan parti ise yüzde 18 ile MHP oldu. Profesyonellere göre; işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizliği ekonomideki öncelikli sorunlar olarak gören MHP’nin tespitleri rasyonel. MHP yabancı sermaye, tarım-hayvancılık ve vergi/kayıt dışılık kategorilerinde de birinci parti seçildi. MHP’yi yüzde 16,6 ile DP izledi.

Profesyoneller yüzde 6,5/7’lik büyüme hedefiyle DP’yi en rasyonel parti seçti. DP’nin en az rağbet gören önerisi ise tarım ve hayvancılık alanında oldu. DP’yi yüzde 15,9 ile SP izledi. Gerçekçi kur ile 200 milyar dolarlık ihracat hedefi SP’nin profesyonellerce en beğenilen kanaati oldu. Yabancı yatırımcılara Tobin türü bir vergi getirilmesi fikrine ise sıcak bakılmadı. SP’yi sırasıyla yüzde 15,6 ile CHP, yüzde 12,4 ile TP, yüzde 11,8 BDP ve yüzde 9,5 ile DSP takip ettiği görülüyor.

MHP BİRİNCİ
Ağırlıklı puanlamaya göre hazırlanan genel toplamda da profesyonellere benzer bir tablo ortaya çıkıyor. MHP yüzde 17,7 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 16,8 ile DP, yüzde 15,9 ile SP, yüzde 15,6 CHP, yüzde 12,5 ile TP, yüzde 11,5 ile BDP ve yüzde 9,9 ile DSP izliyor. Yapılan araştırma, MHP’nin ekonomi politikalarının iş dünyası ve ekonomistler arasında karşılık bulduğunu gösteriyor.