Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi (MÜSİAD USA), Birleşmiş Milletler'de (BM) "danışman sivil toplum kuruluşu (STK)" statüsü kazandı.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC), MÜSİAD ABD'ye, BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım ve devletlerle STK'lerin buluştuğu toplantılarda söz hakkına olanak sağlayan "istişari statü'' hakkı verdi.

STK'lerin BM çalışmalarına katılabilmesi için 54 üyeli BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden statü alması gerekiyor.