Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar, otomotiv sektöründe talep projeksiyonuna ilişkin yapılan bilimsel çalışmaya göre, en etkin teşvikin eski ve yaşlı araçların hurdaya ayrılarak yenileriyle değiştirilmesi ve bunun Katma Değer Vergisi (KDV) indirimiyle desteklenmesi olduğunu söyledi.

ODD için bir grup bilim insanı tarafından hazırlanan "Önümüzdeki 10 Yıllık Perspektifte Otomotiv Ticaretinin Haritası: Potansiyel Fırsatlar, Çözüm ve Önerileri" adlı rapor, bugün Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

İhracat, istihdam ve vergi gelirleri açısından en önemli sektörlerden biri olan otomotivde Türkiye üretim açısında Avrupa'da beşinci sırada yer alırken, toplam üretiminin yüzde 70'ini bu kıtaya ihraç ediyor. Geçen yıl sektörün toplam ihracatı 25 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'de vergi gelirlerinin yaklaşık üçte birinin doğrudan veya dolaylı olarak otomotiv sektöründen alındığını kaydeden Aybar, "Sistemin etkinlik ve adalet açısından yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Türkiye hem otomobil satışından hem de akaryakıt üzerinden alınan vergiler açısından dünyanın en yüksek vergisini alan ülkelerden biridir" dedi.

Uygulanan vergi politikalarının yeniden gözden geçirilerek vergi adaletini sağlayan, üretim ve istihdam artışını teşvik eden bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydeden Aybar, otomobil fiyatlarının yüksek oluşunun temel nedeninin yüksek vergi oranları olduğunu vurguladı.

Vergilerin düşürülmesinin vergi gelirlerinin olumsuz etkilemeyeceğini ifade eden Aybar, "Vergilerin düşürülmesi ekonomik canlanmayı sağladığı gibi vergi gelirlerinde de artış yaratır" şeklinde konuştu.

HURDA PİYASASI OLUŞTURULMALI
Kyoto Protokolü'ne taraf olan Türkiye'nin başta sera gazı salınımları olmak üzere çevreye yönelik yeni düzenlemeler yapmak durumunda olduğuna işaret eden Aybar, şunları söyledi:

"Sektörle ilgili önemli gündem hurda piyasasının kurulmasıdır. Etkin bir hurda piyasasının varlığı otomobil piyasasındaki talebi canlandıracak en önemli etkenlerden biridir. Hurda piyasasının kendiliğinde oluşması çok uzun zaman alır ve maliyetlidir. Devlet en güvenilir aktör olarak bu eksiği giderebilir."

Türkiye' de otomobil talebini etkileyen temel faktörün tüketici gelirindeki artış ile otomobil fiyatları olduğunu söyleyen Aybar, sektörün gelişmesinin fiyatların aşağıya çekilmesiyle mümkün gözüktüğünü, fiyatların bir birim azaltılması halinde üç yıllık dönemde talebin iki kat, üç yıldan uzun dönemde ise beş kat artacağını ifade etti.

Aybar, yapılan çalışmada yer alan talep projeksiyonu senaryoları içinde en etkininin, eski ve yaşlı araçların hurdaya ayrılarak yenileriyle değiştirilmesi ve bunun KDV indirimiyle desteklenmesi olduğunu belirtti. Bu çerçevede 16 yaş üzerindeki araçlar için 3,500 lira ÖTV indirimi ile KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi öneriliyor.

Hurda indirimin yapılması halinde Türkiye'nin 2015'e kadar karbondioksit salınımını yüzde 8.3 azaltmasının mümkün olduğunu söyleyen Aybar, hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde hurda indirimini sürekli gündeme getirdiklerini, ancak bir adım atılmadığını kaydetti.

VERGİ İNDİRİMİYLE PAZAR YÜZDE 34.5 BÜYÜDÜ
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aybar, bu yıl 15 Mart-15 Haziran arasında sektördeki vergi indiriminin pazarı yüzde 34.5 büyüttüğünü vurgulayarak, geçen yıl Eylül'den itibaren sektörün euro karşısında yüzde 25, yen karşısında yüzde 69, dolar karşısında yüzde 15 fiyat baskısı içinde olduğunu belirtti.

Dünya markalarının yatırım için Türkiye'yi tercih etmesinin en önemli nedenin iç pazardaki canlılık olduğunu vurgulayan Aybar, Türkiye'de 10 kişiye bir otomobil düştüğünü, bu oranın Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğunu ifade etti.