Fibabanka ile üç yıl önce Türkiye’deki bankacılık sektörüne dönen Fiba Grubu, tasarruf bilincinin artacağı düşüncesiyle Fibahayat’ı kurdu.

Fiba Grubu, 28 Ocak 2013 itibarıyla Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne yaptığı ruhsat başvurusunun onaylanmasının ardından, sigortacılık alanındaki 25 yıllık tecrübesini Fibahayat ile müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fiba Grubu olarak Türkiye’de hayat sigortası ve bireysel emeklilik ile fon yönetimi alanlarında penetrasyonun artacağını düşündüklerini, bu düşünce doğrultusunda finans sektöründeki tecrübelerini, Fibabanka’nın ardından bankacılık dışı finansal sektörlerde de yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Özyeğin, Fiba Grubu olarak hayat sigortacılığına ve ciddi oranda devlet desteği alan BES’e inandıklarını; ancak ülkemizde sosyal güvenliğin sağladığı kişi başına düşen primin, bireylerin emeklilik aşamasında kaliteli hayat sürdürmeleri için yeterli olamadığından yola çıkarak Fibahayat’ın işlemlerine başlamasına parelel olarak BES içinde Hazine’ye ruhsat başvurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Özyeğin, 2001 yılında kurduğu Fiba Sigorta'yı 2010 yılında 485 milyon dolara Japon şirketi NKSJ’ye satmıştı.