Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından doğal gaz piyasasında sertifika sahiplerince can güvenliğini tehlikeye atacak durumların tespit edilmesi halinde, yazılı ihtara gerek olmaksızın sertifikalar iptal edilebilecek.

Buna göre, doğal gaz piyasasında sertifika sahiplerinin can güvenliğini tehlikeye atacak fiillerde bulunduğu soruşturma sonucunda tespit edilirse, sertifikanın verilmesine esas olan şartların ortadan kalktığı kabul edilerek, söz konusu sertifikalar yazılı ihtara gerek olmaksızın iptal edilebilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri yenilenen taahhütnameyi 1 ay içinde ilgili dağıtım şirketine sunacak.

Taahhütnameyi belirlenen süre içinde dağıtım şirketine sunmayan sertifika sahiplerinin yeni proje dosyaları taahhütname teslim edilene kadar kabul edilmeyecek.

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), petrol piyasasındaki lisans sahiplerinin yürürlükteki lisanslarının süresini uzatmak için en erken 6 en geç 2 ay önceden başvuru yapabileceği bildirildi.

Buna göre, lisans başvuruları gerekli bilgi ve belgelerin yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi suretiyle yapılacak.

Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, Kuruma yapılan sunumu izleyen 10 iş günü içinde tamamlanacak. Lisans başvurularının mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin de 10 iş günü içinde giderilmesi istenecek.

Ayrıca petrol piyasasındaki lisans sahipleri yürürlükteki lisanslarının süresini uzatmak için en erken 6 en geç 2 ay önceden başvuru yapabilecek.

Bu süre daha önce en erken bir yıl, en geç 3 ay önce olarak belirlenmişti.