CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün yazılı soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, akaryakıt fiyatlarının, ham petrol fiyatlarındaki değişimlerden önemli ölçüde etkilendiğini ve akaryakıt fiyatının serbest piyasa koşullarında arz-talep dengesine göre oluştuğunu ifade etti.

Benzin fiyatlarının pompa fiyatları içerisindeki oranının, akaryakıtlara ilişkin maktu vergilere göre değiştiğine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

''Vergisiz akaryakıt fiyatları düştükçe, pompa fiyatı içindeki verginin oranı yükselmektedir. 30 Nisan 2009 itibariyle, benzin fiyatının yaklaşık yüzde 64.5'i vergidir. Dünya akaryakıt fiyatlarındaki değişmelerin, ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarına aynen yansıtılması ve döviz kurunun sabit kalması halinde, pompa fiyatlarına değişim oranı, benzin türlerinde yaklaşık 3'te 1'i, motorinde yaklaşık 10'da 4'ü olarak yansıyabilmektedir.

Diğer bir deyişle, dünya fiyatlarındaki değişmelerin aynı oranda iç piyasaya yansıması mümkün bulunmamakla birlikte, ülkemizdeki serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatların daha rekabetçi koşullarda yapılmasına ilişkin yasal ve idari önlemler alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Fiyatlarda öngörülebilirlik ve eşitlikçilik düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca hazırlanan (EPDK) Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği 2008'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Piyasada rekabet düzeyinin artırılması konusunda yasal ve idari önlemler alınmasına ilişkin çalışmalar EPDK tarafından sürdürülmektedir. Piyasanın gözetim denetimi ile tüketici şikayetlerine ilişkin sorunların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Günümüz koşullarında müdahale edilmesini gerektiren bir ortam oluşmadığı, çözümlerin piyasa dinamikleri içerisinde bulunması gerektiği değerlendirilmektedir.''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, akaryakıt fiyatlarının, şirketlerce önerilip lisans verilmesi esnasında değerlendirilen şirket metodolojilerine göre belirlendiğini, bu nedenle de tek bir metodoloji bulunmadığını kaydetti.