Rekor hızda entegre rapor

Kurumlarda entegre düşünce, entegre yaşam ve entegre raporlama anlayışını yerleştirmek için faaliyet gösteren Argüden Yönetişim Akademisi, 2019 Entegre Raporu'nu rekor hızda hazırlayarak örnek bir uygulamaya imza attı.

Rekor hızda entegre rapor

Daha kaliteli bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için yönetişim kalitesini geliştirmek misyonuyla 2014’te kurulan Argüden Yönetişim Akademisi, yönetişim kültürünün yerleşmesinde en etkili araçlardan biri olan ‘Entegre Raporlama’ alanında rol model olmaya devam ediyor. Argüden Yönetişim Akademisi, 2019 Entegre Raporu’nu, 40 gün içerisinde bağımsız Denetim Raporu ile birlikte yayınlayarak bir ilke daha imza attı.

Türkiye’de entegre rapor yayınlayan ilk kurum olan, 2015 yılında B20 Bilgi Ortağı olarak ‘Entegre Raporlama’nın G20 liderlerine sunulan öneriler arasında yer almasında rol alan Argüden Yönetişim Akademisi, paydaşların şeffaf ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayan entegre raporun en kısa sürede yayınlanması alanında da dünyaya örnek olmayı hedefliyor.

Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı “Sadece Türkiye’de değil, dünyada da Entegre Raporlama’yı benimseyen öncü STK’lardan biriyiz. Benimsediğimiz Entegre Raporlama, paydaşları güven ve şeffaflık temelinde bilgilendirmek için en etkili raporlama şekli.

Doğru bilgilendirmeyi en kısa zamanda yapabilmek noktasında da örnek olmak istiyoruz. Akademimiz, Türkiye’de ilk entegre rapor yayınlayan kurum olmuştu.

2019 Entegre Raporumuzu Bağımsız Denetim Raporu’nu da almak kaydıyla 40 gün gibi rekor bir zamanda hazırlayarak raporlama kalitesine yeni bir katkıda daha bulunmayı hedefledik’’ dedi.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin 2019 Entegre Raporu’nu kısa sürede hazırlayabilmesinin, kurum içinde bu düşünceyi içselleştirmesinden ve hayatının bir parçası olarak benimsemesinden kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Metin Çakmakçı; ‘’Entegre raporlama, entegre düşüncenin doğal bir sonucu. Yönetim Kurulu toplantılarımız dahil olmak üzere tüm iş süreçlerimizi entegre düşünce öğretisi doğrultusunda yönetiyoruz. Böyle olunca raporlama sürecin doğal ve hızlı bir çıktısı oluyor’’ dedi. Akademi olarak entegre raporlamanın Türkiye’de kamu, özel sektör ve STK’larda ve küresel ölçekte yaygınlaşması için çaba harcadıklarını ifade eden Prof. Dr. Çakmakçı, raporun hazırlanma süreci ve yaklaşımıyla da paydaşlarına örnek olma misyonu taşıdıklarını vurguladı.

‘’Biz işe kendimizden başladık. Projelerimizi entegre düşünce yaklaşımıyla hazırlıyoruz. Çalışma süreçlerimizi aynı bakış açısı ile kurguluyoruz. Raporu, Şubat ayının başında yayınlayabiliyor olmamız bu bakış açısının bizde kök saldığını ortaya koyuyor’’ dedi.

Argüden Yönetişim Akademisi’nin yönetişim kavramının anlaşılması ve tüm toplum kesimlerine yayılması için çalıştığına dikkat çeken Prof. Dr. Metin Çakmakçı, şöyle devam etti: ‘’Burada anahtar kelime güvendir. Kurumların amacına uygun, verimli ve etkin çalışabilmesi için en temel girdi güvendir.

Güven iyi yönetişimin özü ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir. Kurumlarına güven duyulan toplumlarda yaşam kalitesi artar ve sürdürülebilir bir gelecek daha kolay inşa edilir. Güven, her şeyden önce şeffaflıktan beslenir. Şeffaflık ise kurumların paydaşlarına kapsamlı bilgi sunmaları ile sağlanabilir. Biz bu noktada entegre düşüncenin getirilerine dikkat çekmek için çaba gösteriyoruz.

Entegre düşünce kurumların sadece kendi finansal bilançolarına odaklanmanın ötesine geçerek faaliyetlerinin tüm paydaşlar ve gelecek nesiller için çeşitli boyutlarda yarattıkları önemli etkileri ölçmelerini ve paylaşarak iyileştirmelerini sağlar. Entegre raporlama ise entegre düşüncenin ürünüdür ve kurumların paydaşları için değer yaratma süreçlerini daha iyi yönetmelerini sağlar. Böylelikle, kurumların paydaşlarına güven vermelerini kolaylaştırır.’’

TÜRKİYE’DE İLK, DÜNYADA ÖNCÜ

Argüden Yönetişim Akademisi, dünyada entegre rapor hazırlayan ilk 10 sivil toplum kuruluşu arasında yer alırken Türkiye’nin entegre rapor hazırlayan ilk kurumu olma özelliği taşıyor. Kuruluşundan bu yana Entegre Raporlama hazırlayarak faaliyetlerini paydaşlarıyla paylaşan ve denetleten Akademi, her sene raporunda yaptığı yenilikle bu alandaki öncü misyonunu sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Kaldıraç Hesaplama Yöntemi ve Etkisi, Önemlilik Matrisinde Paydaş Katılımı, Yönetim Kurulu Yetkinlik Matrisi gibi yenilikleri raporuna taşıyan Akademi, bu yıl da Paydaş Modeli’ni Entegre Raporu’na taşıdı. Akademi, böylelikle farklı STK’lara bu konuda ufuk açmayı hedefliyor.

Akademi, entegre raporlamada öncü ve örnek olmanın yanı sıra birçok şirketi, STK’yı ve yerel yönetimleri entegre raporlamayı benimsemeye teşvik ediyor ve destekliyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Kadıköy Belediyesi kendi alanlarında ilk Entegre Rapor hazırlayan kurumlar oldur.

Sayfa Yükleniyor...