Sabancı Holding uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Sabancı Grubu şirketlerinde pandemi sonrasında beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i tamamen ya da karma modelle uzaktan çalışmaya devam edecek.

Haberler - ntv.com.tr 17.03.2021 - 14:04

Sabancı Holding uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Sabancı Holding, 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı beş ana başlıktan biri olan "İşin Geleceğine Uyum" konusuna 1.500 maddelik kapsamlı bir eylem planıyla hazırlanıyor.

Söz konusu plan, Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacak. ‘Uzaktan Çalışma’, ‘Zihinsel ve Fiziksel Sağlık’, ‘Esnek İş gücü ve Yüksek Performans’, ‘Yetenek ve Beceri yönetimi’, ‘Geleceğin Liderliği’, ‘Amaç Odaklı organizasyon ve Kültür’, ‘Dijital, Veri odaklı ve Çevik Organizasyon’ başlıkları altında, her bir şirket için ayrı bir yol haritası oluşturulacak.

CENK ALPER: İŞİN GELECEĞİNE UYUM, 5 ODAK ALANIMIZDAN BİRİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ‘İşin Geleceğine Uyum’ konusunun, Sabancı Topluluğu’nun 2021-2025 stratejisinin beş odak noktasından biri olduğunu ifade ederken, “Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm, iş yapış şekillerimizi de baştan aşağı değiştirdi.

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur-Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper-Boston Consulting Group (BCG) Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur-Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper-Boston Consulting Group (BCG) Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlandığı günümüzde, artık iş kollarımızı, iş gücümüzü ve iş alanlarımızı, eski dünyanın kurallarına göre organize etmemiz imkansız. Yeni Neslin Sabancı’sı olarak, bizler de bu dönüşümü uzun süredir takip ediyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla, çalışma hayatına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmanın, işin geleceğine uyum konusuna Türkiye’de öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Söz konusu plan dahilinde öne çıkan uygulamalar şu şekilde:

İŞ TANIMI UYGUN HERKES UZAKTAN ÇALIŞACAK

- Topluluk bünyesinde 2 yıl önce başlatılan ve pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan çalışma yaklaşımları pandemi sonrası kalıcı hale gelecek.  

- 'Tamamen uzaktan' ve 'karma uzaktan çalışma' olarak iki ayrı planda tanımlanan model ile Topluluk bünyesindeki beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75'i için uzaktan çalışma kapsamında olacak.

ESNEK ÇALIŞMA VE İŞGÜCÜ MODELLERİ GENİŞLETİLEREK, TÜM ŞİRKETLERDE YAYGINLAŞACAK

-Tüm çalışanlara sunulan esnek çalışma ve işgücü modellerinin kapsamı genişletilecek ve bu modeller tüm şirketlerde yaygınlaştırılacak.  

- Sabancı çalışanlarının farklı Sabancı şirketlerine ait lokasyonları ortak kullanabildikleri,  çalışma zamanlarını kendi belirledikleri esnek saatlerle çalışabildikleri, freelance ya da part-time çalışma opsiyonlarının sunulduğu çok sayıda uygulama hayata geçirilecek ve yaygınlaştırılacak.

 - İleri veri analitiği uygulamaları temelli, gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri baz alan ve bu yetkinlikleri ikame etmeye yönelik bir stratejik iş gücü planlaması modeli tüm şirketlerde hayata geçecek.

ÇALIŞANLARA SUNULAN DESTEKLER ARTIRILACAK

- Uzaktan çalışanlara verilen destekler çeşitlendirilecek. Bazı sabit gider (internet, yemek, elektronik iş araçları vb..) desteklerinin yanında ergonomik ihtiyaçlara yönelik destekler (çalışma masası, sandalyesi, vb.)  de kapsamın içinde yer alacak. Bunlara ek olarak İş-Özel Hayat Destek Uygulamaları (toplantısız saatler, iletişim kuralları) , Uzaktan Çalışma Eğitimleri gibi pek çok destek de yaygınlaştırılarak devam edecek.

- Tüm çalışanları kapsayan çalışan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilecek.  Bu paketlerin kapsamında; kaygı ve stres yönetimi, ebeveyn-çocuk ilişki destekleri, spor-fitness-diyetisyen destekleri,  çalışanlar ve aileleri için online psikolog ve rehberlik seansları da yer alacak.

- Yeni çalışma modelleri doğrultusunda, geleneksel ofis kurguları da yeniden ele alınacak. Sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla, karbon ayak izini azaltan, daha yeşil, akıllı, engelsiz ve kapsayıcı çalışma alanları yaratmak öncelikli olacak. Bu bakış açısıyla ofisler daha esnek,  ofis içindeki ve dışındaki herkesi çok daha erişebilir kılan, iş birliğini destekleyen teknolojik altyapılarla yeniden tasarlanacak.

İNSAN KAYNAĞININ GELECEĞE HAZIRLANMASI SAĞLANACAK

- Tüm çalışanlar, mevcut ve yeni eklenecek gelişim programlarıyla, gelecek için ihtiyaç duydukları yetkinlik ve becerilerle donatılacaklar.

- Geniş bir yelpaze  içerisinde, farklı gelişim ihtiyaçlarına cevap veren,  yeni yetkinlik ihtiyaçları ile sürekli yenilenen, kolay erişilebilir ve çoğunlukla online olan programlar, bugün olduğu gibi gelecekte de tüm çalışanlara sunulacak.

- Programların bir başka özelliği de, belirli alanlarda,  çalışanların ailelerinin erişimine de açık olması olacak.

- Bir süredir, pilot olarak uygulamakta olan çevik çalışma modelleri, sadece belirli fonksiyonlarla sınırlı kalmadan, şirket geneline ve şirketler arası projelere yaygınlaştırılacak.  
 
- Pandemi başında devreye alınan, proje bazlı hedef ve takibi mümkün kılan, stratejik hedefler ve sonuçlar arasındaki bağlantıyı net gösteren, anlık geri bildirime dayalı, mobil, esnek performans ve ödüllendirme modeli Perfx, yıl sonuna kadar tüm Topluluk şirketlerinde yaygınlaştırılmış olacak.

Sayfa Yükleniyor...