NTV

Sabuncubeli Tüneli ihaleye çıkarıldı

Ekonomi
Sabuncubeli Tüneli ihaleye çıkarıldı

İzmir-Manisa devlet yolu Sabuncubeli Tüneli, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir-Manisa devlet yolu Sabuncubeli Tüneli'ni, yap-işlet-devret modeli kapsamında yaptırmak üzere ihale açtı. 

İzmir-Manisa Devlet Yolu Sabuncubeli Tüneli işi, finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devredilmesini kapsayacak. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan duyurusuna göre işletim ve devri işine ait ihale, 1 Haziran 2011 tarihinde saat 14.30'da Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünde kapalı teklif alma usulüne göre gerçekleştirilecek. 

İstekliler ihale dosyasını, 25 Mart 2011'den itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığından görebilecekleri gibi aynı yerden satın alabilecek. 

Söz konusu ihalede katılımcılardan 300 bin lira tutarında geçici teminat bedeli alınacak. 

Firmalar şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 14.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına verecek.