Sendikalar Köşk'e çıktı, veto istedi

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Başkanı bugün Çankaya Köşkü’ne çıktı. Sendika temsilcileri Özel İstihdam Büroları düzenlemesiyle ilgili çekincilelerini dile getirdi. Görüşmede toplu görüşmelerde gündeme geldi.

Haberler 06.07.2009 - 22:24

Sendikalar Köşk'e çıktı, veto istedi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davet ettiği Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu ve DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi bugün Çankaya Köşkü’ne çıktı.

Görüşmenin ardından sendika temsilcileri açıklama yaptılar.

Türk-İş Başkanı Kumlu, “Özel İstihdam Bürolar”yla ilgili endişelerin aktarıldığını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanı bizi dinledi ve konuyu değerlendireceğini söyledi” dedi.

Hak-İş Başkanı Uslu da Gül’e bazı dosyalar verdiklerini, yasanın yeni sorunlar yaratacağını söylediklerini aktardı.

Uslu, “Cumhurbaşkanı Gül, bu yasayı yerindellik ve evrensellik açısından değerlendireceğini, çok tiz bir çalışma yapacağını söyledi” dedi.

DİSK Başkanı Çelebi ise şöyle konuştu: “Söz konusu düzenlemenin AB ve ILO’da olmadığını söyledik. Yasayı veto etmesini istedik. Konuyu en ayrıntılı şekilde inceleteceğini belirtti” dedi.

Bu arada, görüşmede toplu iş görüşmelerin de gündeme geldiği, Gül bazı tavsiyelerde bulunduğu belirtildi.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI
Yasanın çıkarılmasını eleştiren konfederasyonlar, 'sosyal diyalog' mekanizmasına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan düzenlemenin ''iş gücü piyasasını kuralsızlaştıracağını ve parçalayacağını'' savunan konfederasyonlar, ''özel istihdam bürolarına verilen istihdam ettiği işçileri kiralama yetkisinin, istihdamı artırmayacağını, çalışma barışını bozacağını, işçilerin örgütlenmesine engel olacağını ve işçilerin güvencesiz bir ortamda insan onuruna yakışmayan bir ücret düzeyinde çalıştırılmalarına neden olacağını'' öne sürüyor.

Konfederasyonlar, ayrıca işsizlik sigortasıyla ilgili değişikliklerin kanunun amacına uygun olmadığını ve işverenlere kaynak aktarımının önünün açıldığını iddia ediyor.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, belirtilen gerekçelerle 5920 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerinin tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilmesini istiyor.

Sayfa Yükleniyor...