SGK alacaklarını 'e-haciz'le tahsil edecek

2013 Yılı Programı'na göre, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için SGK alacakları, e-haciz yöntemiyle tahsil edilecek. SGK'ye ödemelerini zamanında yapmayan borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilecek.

Haberler 28.10.2012 - 11:56

SGK alacaklarını 'e-haciz'le tahsil edecek

Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları, e-haciz yöntemiyle tahsil edilecek. Bankalarla yapılacak protokoller çerçevesinde SGK'ye ödemelerini zamanında yapmayan borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilecek.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlanan 2013 Yılı Programı'nın 'Sosyal Güvenlik Sisteminin etkinliğinin Artırılması' başlıklı bölümünde, 2011 yılı sonu itibarıyla sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfusun oranının, kayıtdışı istihdamla mücadele çalışmalarının da etkisiyle bir önceki yıla göre 2.4 puan artışla yüzde 85.4'e yükseldiği belirtildi.

8.2 MİLYAR LİRALIK TAHSİLAT
Sosyal sigorta sisteminin gelirlerinin giderleri karşılayamadığına ve sistemin açık vermeye devam ettiğine işaret edilerek, sistemde yaşanan finansman sorununun en önemli nedenlerinin geçmişte uygulanan erken emeklilik, yüksek aylık bağlama oranları, sağlık harcamalarının giderek artması ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanılamaması olduğu vurgulandı.

Finansman açığını kapatmak için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH'ye oranının 2010'da yüzde 2.46 iken, 2011'de yüzde 1.28'e gerilediğine dikkat çekilerek, bu düşüşte prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının etkili olduğu ifade edildi.

Geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2.4 milyon kişinin yapılandırmaya başvurduğu, 37.8 milyar lira tutarındaki kurum alacağının yeniden yapılandırıldığı ve yaklaşık 8.2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildiği kaydedildi.

2010'da yüzde 43.3 olan kayıtdışı istihdam oranının geçen yıl azalarak yüzde 42'ye düştüğü ancak söz konusu sorunun sosyal sigorta sistemi gelirlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği belirtildi. Sistemin, gelirlerinin olması gereken düzeyin altında gerçekleşmesine neden olan asgari düzeyde prim yatırılması gibi suistimallerle de karşı karşıya kaldığı ifade edilen programda, '2012 itibarıyla yüzde 7.1 olan 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranının 2025'te yüzde 9.9'a yükseleceği tahmin ediliyor. Tüm bu faktörlerin yanı sıra doğurganlık oranlarının azalması ile doğumda beklenen yaşam süresinin giderek artmasının da sistem üzerindeki mali yükü artırması bekleniyor'' değerlendirmesi yapıldı.

TAMAMLAYICI MODELLER GELİŞTİRİLMELİ
Çalışan ve çalışabilir nüfusun bir bölümünün, sosyal yardım programlarından yararlandığına işaret edilerek, yapılan çalışmalar sonucunda son 4 yılda 1 milyon 201 bin kişi ile 80 bin 701 işyerinin tescilsiz olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Kayıtdışı istihdamın, prim gelirlerinde düşüklüğe, kişilerin emeklilik dönemlerinde emeklilik güvencesinden yoksun kalmalarına ve ekonomide öngörülebilirliğin kısıtlanmasına sebep olduğu dile getirilerek, bu alanda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi.

Sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla aylık bağlama oranları düşürüldüğü hatırlatılarak, bireylerin emeklilik döneminde de hayat standartlarının korunabilmesi için bireysel tasarrufların artırılması, tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlatıldı.

Programda, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için 2013 yılında alınacak tedbirler şöyle sıralandı:

Sayfa Yükleniyor...