Bankalarla reel sektör arasındaki kredi akışına ilişkin şikayetler, küresel mali kriz sürecinde yoğunlaştı.

Birçok şirket, bankaların yeni kredi açmadığı gibi eski kredilerin ödemesini de erkene çektiği gerekçesiyle tepkilerini dile getiriyor.

Hükümet, açıklanan destek paketlerine ek olarak reel sektöre kredi akışını da kolaylaştıracak yeni önlemler üstünde duruyor.

Bu kapsamda kredi garanti fonu, işleyiş esasları değiştirilerek ve kaynağı artırılarak devreye sokulacak.

TOBB bünyesindeki kredi garanti fonuna ek kaynak aktarılması ya da hükümetin ayıracağı kaynakla yeni bir garanti fonu kurulması gündemde.

Fon için ayrılacak kaynağın büyüklüğü belirlenmeye çalışılıyor. 1 ila 2.5 milyar Türk Lirası arasında bir kaynağın uygulamaya ayrılması gündemde.

Fon, 2001 krizindeki gibi bankaların, sorunlu şirketlerin ödenmeyen kredilerini yeniden yapılandırmasında devreye girebilecek.

Faiz ve vade gibi ödeme koşulları yenilenen kredinin belli bir bölümü fon garantisinde olacak. Kullanıcı şirket krediyi ödeyemezse banka parasını fondan alabilecek.