Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık anonim ortaklıklarda çağrı yoluyla hisse senedi toplanmasına ilişkin esaslarda yaptığı yeni düzenlemeyle, daha önceki Tebliğ'de çağrıda bulunma yükümlülüğünü doğuran, şirket sermayesinin ve oy haklarının yüzde 25'ine sahip olunmasına ilişkin eşiğin yüzde 50'ye yükseltildiğini açıkladı.

SPK'dan yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyle, çağrı yoluyla ortaklık paylarının toplanması yükümlülüğü ve bu yükümlülükten muafiyet halleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilebilmesinin ve özellikle çağrı fiyatı, çağrı süreleri ve çağrıda kamuyu aydınlatmaya ilişkin esasların daha net ve açık bir şekilde düzenlenerek uygulamada birliğin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir diğer amacımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun çizdiği sınırlar çerçevesinde Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumun sağlanabilmesidir" denildi.

STRATEJİK ORTAK GİRİŞLERİ KOLAYLAŞACAK
Ayrıca yeni düzenlemeyle, şirketlere stratejik ortak girişlerinin de kolaylaşacağının düşünüldüğü ifade edildi. Buna göre açıklamada, "Stratejik ortak girişlerini kolaylaştıracağı düşünülen bir diğer husus ise halka açık şirket yönetimlerinin eşit paylaşılmasına sebep olan pay devirleri nedeniyle çağrıda bulunma zorunluluğunun yeni Tebliğe göre doğmamasıdır. Bu şekilde, ana ortağın şirketin yönetimini eşit olarak paylaşmak koşuluyla, halka açık şirkete ortak olarak alacağı yeni stratejik yatırımcıya, çağrıda bulunma zorunluluğu getirilmeyecektir" ifadesine yer verildi.

YÖNETİM KONTROLÜ TANIMLANDI
Şirketlerde "yönetim kontrolü" kavramının da tanımlandığı yeni düzenlemeye göre, anonim ortaklıktaki yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı payların elde edilmesi, yönetim kontrolünün elde edilmesi anlamına gelecek. Bu çerçevede, anonim ortaklık sermayesinin ve oy haklarının yüzde 50'si iktisap edilmese dahi, yönetim hakimiyetini sağlayan imtiyazlı payların elde edilmesi, çağrı yükümlülüğünü doğuracak.

Öte yandan SPK, isteğe bağlı çağrı esaslarını da yeniden düzenleyerek kısmi çağrı yapma imkanı getirdi. Buna göre bir ortaklık paylarının belirli bir grubunun ya da aynı gruba ait payların belirli bir kısmının devralınması için isteğe bağlı çağrı yapılabilecek.