SPK'dan corona virüs salgınına karşı yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurumu, corona virüs salgınının finansal piyasalar ve sermaye piyasası çalışanları üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 17:10

SPK'dan corona virüs salgınına karşı yeni düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), küresel corona virüs salgınının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye finansal piyasalarında oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gerekliliklerin yakından takip edildiği, bu kapsamda çeşitli kararlar alındığı bildirildi.

SPK'dan yapılan açıklamada, içinde bulunulan şartlarda piyasaların işleyişinin bugüne kadar operasyonel açıdan sorunsuz yürütüldüğü vurgulanarak, bu konuda kendilerine çeşitli talepler iletildiği, piyasa katılımcılarıyla sürekli istişareler yürütüldüğü ifade edildi.

WHATSAPP'TAN EMİR VERİLEBİLECEK

Açıklamada, istişareler çerçevesinde kurulun çeşitli kararlar aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Personelin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu hususu aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirilecek. Tevsik edilebilecek şekilde alınacak bir müşteri onayı çerçevesinde, emir alınması, kabulü ve iletimiyle ilgili olası müşteri uyuşmazlıklarında makul kabul edilebilecek tevsik edici kayıt mekanizmalarının kurulması ve gerçekleştirilecek işlemler hakkında müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması şartlarıyla, uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan mobil uygulamalar üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesinin kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar mümkün olduğu hakkında, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri bilgilendirilecek. Emir iletim süreçlerinde yapılacak değişiklikler, ilgili kuruluşların internet sitelerinin giriş sayfasında müşterilere duyurulacak."

YÜZDE 50 ORANI YUMUŞATILDI

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması ve teminat oranının bunun altına düşmesi halinde yüzde 50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükme işaret edilen açıklamada, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar bunun yüzde 35’e tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine imkan sağlandığı anımsatılarak, "Kurulumuzun ilgili duyurusu çerçevesinde gerçekleştirilecek pay geri alımları öncesinde, asgari olarak söz konusu geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı alınarak kamuya açıklanması gerektiğinin, mevcut durumda yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıkların söz konusu geri alım programını yürütebileceklerinin hatırlatılmasına karar verildi" denildi.

FİNANSAL RAPOR BİLDİRİM SÜRELERİ UZATILDI

Açıklamada, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların geçen yıla ve bu yılın ilk 3 ayına ilişkin finansal raporlarının bildiriminin, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilmesine imkan tanındığı bildirildi.

Yatırım fonlarının ve emeklilik yatırım fonlarının 2019'a ait yıllık raporlarının ilanının 30 Nisan'a kadar yapılabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin 3 aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimini ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilecek. 

Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmeler, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ilişkin ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal raporlarının bildirimini, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecek. 

Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler ise, nihai bildirim süresi mart veya nisan ayı olan ve henüz kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildirimini ilgili mevzuatla belirlenen sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilecek. 

Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin zaman aşımı ilanı başlığı altındaki süreler birer ay uzatılacak."

Açıklamada ayrıca, sermaye piyasası kurumlarının kurula yönelik bildirim ve başvurularını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılabileceği hatırlatıldı.

VİDEO: 3 KAMU BANKASINDAN DESTEK

Sayfa Yükleniyor...