Sürdürülebilir kalkınma amaçları (ska) etki hızlandırıcısı ikinci küresel çağrısını başlattı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılında başlatılan küresel hızlandırıcı olan SKA Etki Hızlandırıcısı (SDGia), kalkınmada güçlük oluşturan alanlarda yenilikçi çözümler bulmak için girişimcilere yönelik ikinci küresel çağrısını yaptı. İkinci SDGia programı sırasında, girişimler Bangladeş’te “Finansal Kapsayıcılık” ve Uganda’da “Dijital Tarım” alanındaki ürün ve hizmetleri geliştirmeye/iyileştirmeye çalışacaklar.

29.01.2021 - 12:36

Sürdürülebilir kalkınma amaçları (ska) etki hızlandırıcısı ikinci küresel çağrısını başlattı

SDGia, özel ve kamu paydaşlarını bir araya getirme gücü sayesinde, özgün yaklaşımıyla gelir piramidinin en altında yer alan düşük gelirli gruplar için geniş ölçekte etki sağlayan yenilikçi girişimcilere odaklandı.

SDGia’nın geçtiğimiz yıl uygulanan ilk programında yerinden edilmiş nüfusun karşılaştığı en acil sorunlardan ikisi olan “sanitasyona erişim” ve “geçim kaynakları ve temel hizmetlere erişim” konuları seçildi.

İlk küresel çağrıya 35 ülkeden başvuru alınmış ve program sırasında iki önemli alanda yeni çözümler bulunmuştur: “Kanalizasyon Dışı Taşınabilir Tuvaletler” ve “Dijital Kimlik Çözümleri”. Programdan mezun olan 8 girişimci şu anda son aşamasında olan projelerini Türkiye’de hayata geçirmektedir.

SDGia, mezunlarının başarı hikayelerine ve ilk programdan kazanılan tecrübeye dayanarak oluşturduğu altyapısıyla ikinci programını Bangladeş ve Uganda’da başlatmaya karar vermiştir. Türkiye Hükümeti, En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ’ler) uzun süredir verdiği destek doğrultusunda, SDGia’nın Haziran 2020’de başlayan ikinci hızlandırma programının uygulanması için temel finansmanı sağlamıştır.

Her iki ülke için ikinci SDGia programı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, UNDP Türkiye ve EAGÜ’ler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası’nın yanı sıra kamu kurumları ile Uganda ve Bangladeş’teki UNDP Ülke Ofislerinin desteği ile yürütülmektedir.

Dijital Tarım Çağrısı, daha üretken, verimli, sürdürülebilir, kapsayıcı, şeffaf ve dayanıklı gıda sistemleri gerektiren “Dünya’da sıfır açlık” hedefine odaklanarak Uganda’daki dijital tarımı ele almaktadır. Ana odak noktası “Sanayi, Yenilik ve Altyapı” olan bu çağrı dayanıklı bir altyapı kurmayı, sürdürülebilir sanayileşmeyi geliştirmeyi ve tarımda yeniliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle program, COVID-19 pandemisinden sonra mevcut tarımsal gıda sistemlerinin yenilikçi çözümlerle acilen dönüştürülmesini hedeflemektedir.

Finansal Kapsayıcılık Çağrısı, Bangladeş’teki finansal kapsayıcılığı hedef almaktadır. Finansal kapsayıcılık; yoksulluğun ortadan kaldırılması, açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımı teşvik ederek sağlık ve refahtan kazanç elde etmek gibi pek çok açıdan kritik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesi; ekonomik büyüme ve istihdamın teşviki; endüstri, inovasyon ve altyapıyı desteklemek gibi konulara da katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, pandemi sonrası mevcut finansal sistemin yenilikçi çözümlerle ivedilikle dönüştürülmesi programın nihai amacıdır.

SDGia Dijital Tarım ve Finansal Kapsayıcılık çağrıları dünyanın her yerindeki girişimci takımların başvurusuna açılmıştır.

Açmış olduğumuz çağrılar, SKA’ları gerçekleştirmek için çalışan ve küresel bir ağın parçası olmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat yaratmaktadır. UNDP, BM Teknoloji Bankası, devlet kurumları, finans ve teknoloji uzmanları ve küresel yatırımcılardan gelen mentorluğun yanı sıra, takımlar dünyada etki yaratabilecek ve artırabileceklerdir.

Hızlandırma programı sırasında, takımlara 15.000 ABD Doları hibe verilecek; geliştirecekleri ürün veya hizmetlerinin Bangladeş veya Uganda’da tatbik edilmek üzere seçilmesi halinde ise, program sonunda etki yatırımı da alabileceklerdir.

Her iki çağrı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Sayfa Yükleniyor...