TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Ağbal, "Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.12.2020 - 11:44

TCMB Başkanı Ağbal: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunu gerçekleştirdi. Ağbal, toplantının ilk yarım saatlik bölümünde sunum yaparken sonraki bölümde ise soruları yanıtladı.

Ağbal'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şunlar oldu;

"Bu tür toplantılar şeffaflık ve öngörülebilirliği artırıyor. Raporu oluştururken farklı kesimlerden görüş aldık.

Fiyat istikrarı, sürdürebilir büyüme, istihdam ve refahın on koşuludur.

'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur.

Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma kaydetti.

Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Hızlı parasal genişlemenin gecikmeli etkileriyle, ekonomide ısınmanın son çeyrekte belirginleştiği görülmektedir. ÜFE'deki yükseliş eğilimi, TÜFE üzerinde maliyet baskılarını artırdı.

Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

"GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ"

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.

2021'de de enflasyon hedeflemesi rejimi sürecek.

Orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefi korundu.

2021 sonu için yüzde 9.4 enflasyona ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Temel politika aracı bir hafta vadeli repo faizi olacak.

Zorunlu karşılıklar ile likidite araçları etkin şekilde kullanılacak.

TL ve döviz likidite araçlarını etkin şekilde kullanacağız.

Sistemin fonlama ihtiyacı 567 milyar TL seviyesine yükseldi.

Swap işlemlerine devam edeceğiz.

Ancak bankalara sağlanan swap imkanı piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabilecek.

"DALGALI KUR REJİMİ SÜRECEK"

Döviz rezervlerimiz kademeli olarak güçlendririlecek.

Para Politikası Kurulu 2021'de 12 toplantı yapacak.

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilecek. 

Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanma görülürse müdahalede bulunulacaktır.

Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak. Fiyat istikrarını finansal istikrar için bir ön koşul, finansal istikrarı da fiyat istikrar için en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz.

Enflasyonla mücadelenin en az maliyetle başarıya ulaşması için bütüncül bir politika izlenecek.

Yapısal reformlarin hayata geçirilmesi de fiyat istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır.

"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİNE BAĞLIYIZ"

2021 yılı sonu için yüzde 9,4 hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz.

Hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. 2023 yılı itibarıyla bütün TCMB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarfedeceğiz.

önümüzdeki dönemde faaliyetleri ile ilgili daha şeffaf bir çerçeve oluşturacak.

TCMB, 2021'de döviz biriktirme, döviz rezervlerini artırma amacı belirledi.

Swap işlemlerinde yıl içinde bir miktar azalma olacağını öngörüyoruz.

Son bir ayda yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'ye para girişinde son döneme göre artış var. TL varlıklara yatırım yapılıyor. Bu, ekonominin sağlıklı bir yapıya kavuşması açısından son derece onemli.

Kritik olan hanehalklarının ellerindeki tasarrufu TL varlıklara yönlendirmesi. Enflasyon geriledikçe vatandaşlar tasarruflarını TL varlıklara yönlendirecek.

2021'de finansal istikrarın güçlenmesine özel bir özen göstereceğiz.

TCMB olarak fiyat istikrarı hedefini sağlama hususunda gösterdiğimiz kararlı tutum ve güçlü politika duruşu neticesinde de özellikle risk primlerinin aşağı gelmesini, fiyat istikrarı ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşlarımızın ters para ikamesini, ters dolarizasyonu başlatmalarını öngörüyoruz.

Ters para ikamesi, ters dolarizasyon bir miktar zaman alsa da bunun oluşmasında esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurt dışındaki yerleşikler bile TL varlıklara doğru tasarruflarını kaydıracaktır.

Bu açıdan önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı yatırımcıların döviz arz ve talep gelişmeleri içerisinde TL varlıklarının daha ön plana çıkacağı bir çerçeveyi gördüğümüzü söylemek isterim."

TOPLANTI NEDEN ÖNEMLİ?

’nın her yıl aralık ayında online yayınladığı ve gelecek yıl bankanın izleyeceği politikalara ilişkin bir çok öngörüye de temel oluşturuyor. Metin bu yıl çok daha anlamlı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar metinde hem rezervlerin artırılmasına ilişkin hem de faiz oranlarının geleceğine ilişkin ipuçları arayacak.

Ağbal’ın konuşması ise 24 Aralık’ta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde de piyasada 150-200 baz puan artış olarak şekillenen politika faizi beklentilerinin de daha netleşmesini sağlayacak. 

Sayfa Yükleniyor...