TEKEL binası eğitim için kullanılacak

Maliye Bakanlığı'nca, TEKEL Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Unkapanı'ndaki taşınmazların, ''bütün koşullara uygun olarak ilgili vakfa 'eğitim ve öğretim hizmetlerinde' kullanılmak üzere 49 yıl süreyle ve irtifak hakkına esas rayiç bedel üzerinden verildiği'' kaydedildi.

Anadolu Ajansı 16.02.2010 - 10:11

Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Hazineye ait taşınmazların kamu yararı gözetilerek eğitim, sağlık, kültür ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere irtifak hakkı kurulmak suretiyle bu alanlarda görev yapan kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebildiği ifade edildi.
        
''RAYİÇ BEDEL HİÇBİR AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN TAHSİL EDİLMEKTE''
Kamu yararının temel öncelik olduğu bu alanlarda, belirtilen kurum ve kuruluşlara bu yerlerin doğrudan verilebildiği, ancak, bunlardan söz konusu yerlerin kullanımı karşılığında rayiç bedelin hiçbir ayrım gözetilmeksizin tahsil edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
        
''Söz konusu kurum ve kuruluşlara taşınmazların verilmesinde, belirli bir tesisin bu yer üzerinde inşa edilmesi veya mevcut tesislerin yenilenmesi ile bu yerde tahsis amacı için öngörülen faaliyetin mutlak surette sürdürülmesi şart olarak öngörülmektedir.
        
Söz konusu taşınmazlar kurum ve kuruluşlara 49 yıla kadar kullanılmak üzere devredilmektedir. Bu sürenin sonunda ise taşınmazın üzerindeki yapı ve tesisler, işler bir vaziyette tekrar Hazineye intikal etmektedir.
       
Bu şekilde irtifak hakkı tesisi mevzuatımızda uzun süreden beri var olan ve uygulanagelen bir yöntemdir.''


        
Bu açıklamalar çerçevesinde, 2002-2009 yılları arasında kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları için 82 adet, vakıflar için 47 adet, kanunla kurulmuş meslek kuruluşları için 34 adet, dernekler için 33 adet ve üniversiteler için 23 adet irtifak hakkı tesis edildiği, geçmişten bu tarafa üniversiteler için kurulan irtifak hakları incelendiğinde, örneğin, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi birçok vakıf üniversitesine Hazineye ait taşınmazların bu şekilde rayiç bedeli karşılığında irtifak hakkına konu edildiği anlatıldı.

''ÖZEL BİR UYGULAMAYMIŞ GİBİ YANSITILARAK KAMUOYU YANILTILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR''
Basın yayın organlarında yer alan değerlendirmelerde bahis konusu edilen yerin, belirtilen bütün koşullara uygun olarak ilgili Vakfa ''eğitim ve öğretim hizmetlerinde'' kullanılmak üzere 49 yıl süreyle ve irtifak hakkına esas rayiç bedel üzerinden verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
        
''Söz konusu Vakfa ait İstanbul Medipol Üniversitesi 23 Haziran 2009 tarihli ve 5913 sayılı Kanunla kurulmuştur.
       
Yukarıda yapılan açıklamalar açıkça göstermektedir ki, basın yayın organlarında yer alan iddialar hem hukuk karşısında hem de yapılagelen uygulamalar karşısında mesnetsizdir. Öteden beri kamu yararının sağlanması amacıyla yaygın bir şekilde yapılan bir uygulama, belirli bir amaç güdülerek sanki özel bir uygulamaymış gibi yansıtılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır.
        
Bakanlık olarak, mevzuat çerçevesinde vatandaşlarımızın başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinden daha fazla istifade etmelerini sağlamak üzere, kamuya yararlı kurum ve kuruluşların bu alanlara daha fazla katkı sağlamaları hususunda, bundan sonra da gereken hassasiyet gösterilmeye devam edilecektir.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...