Teklif için son gün 11 Şubat

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding A.Ş.ye ait iştiraklerden, Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş'nin yüzde 49, Türk Arap Gübre A.Ş'nin (TAGAŞ) yüzde 20 oranındaki iştirak payı hissesinin satışı için ihale açtı.

09.12.2009 - 10:41

ÖİB'nin satışa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre, Sümer Holding A.Ş'ye ait iştiraklerden TÜMAŞ'ın 2 milyon lira sermayesi içindeki 980 bin lira tutarında sermayeyi temsil eden yüzde 49 oranındaki iştirak payı hisse, TAGAŞ'ın 220 bin 220 lira sermayesi içindeki 44 bin 44 lira tutarında sermayeyi temsil eden yüzde 20 oranındaki iştirak payı hisse, satış yöntemi ve pazarlık usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecek.
        
İstekliler teklif mektuplarını, 11 Şubat 2010 tarihinde saat 18.00'e kadar ÖİB'ye verecekler.
        
Söz konusu ihalede katılımcılardan, TÜMAŞ için 150 bin dolar, TAGAŞ içinse 100 bin dolar tutarında geçici teminat bedeli alınacak.
        
İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.
        
Ancak komisyonun gerekli görmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.
        
İştirak hisselerinin birine teklif verilebileceği gibi her bir iştirak hissesi için ayrı ayrı teklif verilebilecek.
       
Ancak bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemeyecek ve herhangi bir şartı içeremeyecek.
        
Söz konusu satışta teminat olarak ABD doları veya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine Müsteşarlığınca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya katılım bankalarından alınacak, idarece kabul edilecek, idare lehine, ABD doları bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (ortak girişim grubunun alacağı teminat mektubu ortak girişim grubu temsilcisi veya temsilcileri adına düzenlenecek), gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu da kabul edilebilecek.
        
İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, sözleşme imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.
        
Teklifler, ABD doları olarak alınacak ve ihale ABD doları üzerinden peşin esasına göre değerlendirilecek.     
 
İhale bedeli olarak teklif edilen tutar ABD doları veya Türk Lirası olarak ödenebilecek.
        
Katılımcılar ihaleye ait şartnameyi bedel ödeyerek ÖİB'den satın alabilecekler.
        
Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, 11 Şubat 2010 tarihinde saat 18.00'e kadar ÖİB'ye verilecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...