TOKİ'den ihale yasağı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre ''Özfidan İnşaat A.Ş.'' ile ortağı ''Enver Gözel''e ihalelere katılma yasağı getirildi.

12.01.2010 - 10:19

TOKİ'nin yasağa ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre TOKİ'nin yaptığı ihaleye katılan, Ankara Ticaret Odasına kayıtlı şirket ve ortağı, 1 yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi.
        
4734-4735 SAYILI KANUNLAR      
4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ''yasak fiil veya davranışları'' düzenliyor.
        
Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor:
        
''Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
        
-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
        
-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
        
-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.''
       

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...