Toplu Konut İdaresi, özel sektörü yatırıma teşvik etmek amacıyla, Karadeniz Bölgesi'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen Sinop'taki 14 bin 896 metrekarelik otel arsasını yeniden satışa çıkardı.

Arsa için düzenlenen ihalede ilk teklifler, 28 Aralık'ta alınacak. İhaleyi kazanan yatırımcının ödeme güçlüğü yaşamaması için, yaklaşık 15 bin metrekarelik otel arsasının bedeli, 5 yılı ödemesiz, birer yıllık taksitler halinde 10 yılda ödenecek. 

Sinop'un Ada Mahallesi'nde 33 ada, 233 parselde bulunan arsanın ''Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Modeli İle Yıldızlı Otel Yapılması İşi'' ihalesi, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak. İhale şartnamesi, bin lira bedel ile TOKİ'den edinilebilecek.

28 ARALIK SAAT 14.00
Dört veya 5 yıldızlı otel yapılması şartıyla, gelir paylaşımı yöntemi ile satılacak arsaya ilişkin ilk teklifler, 28 Aralık günü saat 14:00'de alınacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler, 4 Ocak 2011'de, saat 14:00'de yapılacak ikinci oturuma davet edilecek. Herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecek. 

Arsada, ''Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'' esaslarına uygun nitelikte, kongre turizmine uygun, 4 ya da 5 yıldızlı otel yapımı teklif edilebilecek. 

İhaleye katılabilmek için isteklilerde, ''son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler'' istenecek. iş deneyimi olarak istekliler, tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 8 bin metrekare komple bina, ticaret merkezleri, turistik tesisler, kültür eğlence ve dinlenme tesisleri vb, inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendirecekler.

5 YIL ÖDEMESİZ, 10 YILLIK TAKSİTLE
Toplam 300 yatak kapasiteli, kongre turizmine uygun otel yapılabilecek arsanın bedeli, 5 yılı ödemesiz, toplam 10 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TOKİ arasında 12 Ocak 2007'de Karadeniz bölgesinde turizmin geliştirilmesi, kültürel ve doğal varlıkların turizme kazandırılması amacıyla imzalanan ''Karadeniz Bölgesi Konaklama Tesisleri Yapım Protokolü'' kapsamında TOKİ'ye devredilen otel arsası, ''kamunun teşvik edici özelliği'' göz önünde bulundurularak özel sektörün kullanımına açılıyor. Sinop'un Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri haline getirmek üzere başlatılan çalışmalar kapsamında, Sinop Havaalanı devreye sokularak, Sinop Limanı'nı uluslararası sefer yapan turist gemilerinin uğrak yeri haline getirilecek. Kalesi, tarihi hapishanesi, Roma Sarnıçları, Balatlar Kilisesi, tersanesi, tabyaları, doğal ve tarihi güzellikleri ile geniş bir turizm potansiyeli bulunan Sinop'un, Karadeniz'e komşu ülkelerle canlanan gemi seferleriyle yeni bir cazibe merkezi haline getirileceği kaydediliyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan söz konusu protokol uyarınca, TOKİ, Sinop, Samsun ve Ordu illerinde otel yapılmasına sağlayacak. Bu amaçla, 2007 yılında ihale düzenlenmiş, ama ihaleye yatırımcılar ilgi göstermediği için yatırım olmamıştı.