TOKİ'den yeni ihale

Sivas-Koyulhisar ve Denizli-Bağırsakderesi'ne konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işlerini yaptırmak üzere ihale açıldı.

Haberler 22.12.2009 - 13:55

Sivas Koyulhisar'a 124 adet konut, cami, şadırvan, ticaret merkezi ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlenmesi inşaatları yaptırılacak.
        
Tünel kalıp sistemi ile yapılacak betonarme karkas 124 adet konut, konvansiyonel kalıp sistem ile yapılacak betonarme karkas 1'er adet cami, şadırvan, ticaret merkezi ile adaiçi altyapı, genel altyapı ve çevre düzenlemesinin ihalesi, 13 Ocak 2010 tarihinde saat 10.00'da ''açık ihale usulü'' ile yapılacak.
        
Yer tesliminden itibaren 600 günlük süreyi kapsayacak olan ihaleye sadece yerli firmalar katılabilecek.
        
DENİZLİ BAĞIRSAKDERESİ                
Öte yandan Denizli Bağırsakderesi'ne 940 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, 1 adet ceza ve infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezi gecekondu dönüşümü ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı için ihale açıldı.
        
Yer tesliminden itibaren 640 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 27 Ocak 2010 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.
        
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye, yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek.
        
Söz konusu ihale ile tünel kalıp sistemiyle 940 adet konut, konvansiyonel kalıp Sİstemiyle betonarme karkas 1'er adet ticaret merkezi, ceza ve infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı gerçekleştirilecek.
        
İHALE ŞARTLARI       
Sivas Koyulhisar ve Denizli Bağırsakderesi'ne konut, sosyal donatı, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalelerine katılmak isteyenler şartnameyi her iş için ayrı bedel ödeyerek TOKİ'den satın alabilecekler.
       
Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.
        
Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacak.
       
İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalelerde katılımcılar, teklif ettikleri bedelin yüzde 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Sayfa Yükleniyor...