TOKİ'den yeni ihale!

TOKİ, Elazığ Zafran'a konut, ticaret merkezi ile ada içi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.

08.10.2009 - 11:23

TOKİ'den yeni ihale!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elazığ Zafran'a konut, ticaret merkezi ile ada içi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatlarını yaptırmak üzere ihale açtı.

Buna göre Zafran'a tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas 834 adet konut, konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas 1 adet ticaret merkezi ile ada içi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı gerçekleştirilecek.

İşin süresi yer tesliminden itibaren 550 gün olarak belirlendi. İhale, 11 Kasım 2009 tarihinde saat 14.30'da TOKİ'de ‘açık ihale usulü ile yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek. Ancak, yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.
Şartnamesi TOKİ'den satın alınabilecek olan ihalede teklif mektupları, ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek. Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verecekler olan ihalede katılımcılar, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Emlaktimes


  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...