Türk-İş sendikal haklarla, toplu iş sözleşmelerinin yeni bir kanunla düzenlenmesini önerdi.

İşte, Türk-İş düzenlemesinden satırbaşları:

— İş kolu barajı yüzde 10'dan 3'e indirilsin

— Sendika üyeliğinin kazanılmasında ve üyelikten çekilmede noter şartı kaldırılsın.

— Banka ve noterlik hizmetlerinde, petrokimya işlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen şehir içi ulaştırma hizmetlerinde grev ve lokavt yasağından vazgeçilsin.

— Mali denetimler, sendikalar üzerindeki öz denetimin daha sıkı hale getirilmesi için denetçiler yanında yeminli mali müşavirlerce de yapılsın.

— 7 kişilik toplu iş kurulu oluşturulsun. Kurul, toplu iş sözleşmelerinde hangi sendikanın yetkili olacağına karar versin. Üye sayılarının belirlenmesinde çalışma bakanlığının keyfi değerlendirme ihtimaline karşı, sendikaya üyelik ve üyelikten çekilme kayıtları bu kurul tarafından tutulsun.

— Sendikalara televizyon ve radyo kurma serbestisi tanınsın.