Hükümet yeni bir torba yasa tasarısını Meclis'e gönderdi. Tasarı, uzun süredir tartışma konusu olan vergi incelemelerini yeniden düzenliyor..

Tasarı bu haliyle yasalaşırsa vergi incelemeleri tam veya sınırlı olarak iki gruba ayrılacak. İncelemelerin kapsamı da yenilenecek.

Vergi incelemeleri özel bir koordinasyon kurulu tarafından hazırlanacak yıllık planlara göre yapılacak. Her türlü gerekçeyle yapılacak incelemelerin usül ve esaslarına kurulun oluşturacağı planda yer verilecek.

Mükellef haklarının korunması için vergi incelemeleri belirlenmiş bir sürede tamamlanacak.

Tasarı Gelir İdaresi Başkanlığı'nı yeni denetim elemanlarını işe alma ve bütçe konusunda da güçlendiriyor. Bu alanlarda başkanlığa esneklik tanınırken 15 bin 227 yeni kadro tahsis ediliyor.

Tasarı Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ücretlilerin gelir vergisi ve menkul kıymetler piyasasında uygulanan stopaj konusunu da yeniden düzenliyor.

Ücretlilerin vergilendirilmesinde en alt gelir dilimi 8 bin 800 lira olarak belirlendi. 8 bin 800 liraya kadar olan gelirlerden yüzde 15 vergi alınacak. 22 bin liraya kadar olan gelirlerin 8 bin 800 lirası için bin 320 lira,, kalanı içinse yüzde 20 vergi alınacak. 50 bin liraya kadar olan gelirlerde ise 22 bin lira için 3 bin 960 lira, kalanı içinse yüzde 27 vergi kesilecek.

Yüzde 35'lik son gelir vergisi dilimi ise 50 bin liranın üstündeki gelirlerde uygulanacak.

Menkul kıymetler piyasasındaki stopaj uygulamasında ise yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki fark kaldırılarak stopaj oranı sıfırlandı.