Türk Telekom 2009 yılı içerisinde toplam 1 milyar dolara kadar miktarla sınırlı olmak üzere, Türk Telekom veya grup şirketleri tarafından bir ya da birden fazla şirketin satın alımına ilişkin her türlü işlemin yapılması konusunda yönetim kurulunun veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek olan üyelerin yetkilendirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Şirketten İMKB'ye yapılan açıklamada, sözkonusu yetkilendirmenin nihai teklif verilmesi, satın alımdan vazgeçilmesi konusunda karar verilmesi, satın alma sözleşmelerinin ve diğer belgelerin imzalanmasını içerdiği belirtildi.

Makedonya telekom operatörü Cosmofon'un hisselerinin satın alınmasına ilişkin işlemlerin halihazırda yürütülmekte olduğu, bunun yanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı küçük şirketlerin alımlarına dair ön değerlendirmelerin de sürdüğü ifade edildi.

Türk Telekom, Aralık ayında Cosmofon'un satın alınmasına ilişkin bağlayıcı olmayan ön teklifte bulunmuştu.

Türk Telekom'un 2008 net dönem kârı yüzde 31.2 düşüşle 1.75 milyar lira, konsolide gelirleri ise yüzde 8 artışla 10.2 milyar lira olarak gerçekleşmişti.