CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7.9 değer kaybederek 87.06 seviyesine geriledi. Endeks yıllık bazda da yüzde 4.3 aşağıda seyrediyor.

Yayınlanan raporda şu ifadeler yer alıyor: "Ağustos ayı nihai endeksinin 14 Ağustos tarihinde açıklanan ön endekse paralel bir seyir izlediğini görüyoruz.

Endeksin alt detaylarına baktığımızda, tüketicinin hem geleceğe ilişkin beklentilerinde hem de mevcut durum algısında bir önceki aya göre önemli bir bozulma olduğunu görüyoruz. Finansal piyasaların genel olarak olumlu seyrettiği bir dönemde tüketici güveninde ortaya çıkan bu gerileme üretim ve istihdama ilişkin ortaya çıkan yavaşlamadan kaynaklanabilir. Ağustos ayında açıklanan Reel Kesim Güven Endeksinde üretim ve istihdamda düşüş sinyalleri çok net ortaya çıkıyordu. CNBC-e Tüketici Güven Endeksi’nde ek olarak sorulan iki sorudan birisi tüketicinin işsizliğe ilişkin gözlemine, ikincisi ise enflasyona ilişkin beklentilerine yöneliktir. Bu soruların yanıtlarına baktığımızda, bir önceki aya göre tüketicinin enflasyon beklentilerinde kötüleşme, işsizlik gözleminde ise artış olduğunu izliyoruz. Kişisel refahı doğrudan etkileyen bu faktörlerin de tüketici güvenindeki düşüşe katkıda bulunduğu kanaatindeyiz.

Yaz aylarında tüketici güveninde bir miktar düşüş genel anlamda mevsimsel bir özelliğe de sahiptir. Ramazan ayı bu yavaşlamayı bir miktar arttırmış olabilir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde de böyle bir yavaşlamayı görmüştük. Beklentileri olumsuz etkileyen diğer bir neden de bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler olabilir. CNBC-e Tüketici Beklenti Endeksi’nin Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 7,1 gerileyerek 82,63 değerini aldığını görüyoruz. Ağırlıklı olarak otomobil, konut ve dayanıklı tüketim mallarına talebi gösteren Tüketim Eğilimi Endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 6,4 gerilerek 81,50 değerini almıştır.

Sonuç olarak, tüketici güveninde Haziran sonrası başlayan Ağustos ayında hızlanan bir düşüş izliyoruz. Yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre iç talepte ve büyüme oranında yavaşlama ihtimali artıyor. Eylül ayında tüketici güveninin nasıl bir seyir izleyeceği yılın kalan bölümünde büyümenin gidişatı konusunda önemli bir fikir verecektir."