TÜPRAŞ'tan 'ceza' yanıtı

Rekabet Kurulu'nun TÜPRAŞ'a verdiği 412 milyon 15 bin 81 lira idari para cezasının Kabahatler Kanunu çerçevesinde dörtte üçü nispetinde olarak ödeneceğini ve karar ile cezaya ilişkin gerekli yasal girişimlerde bulunulacağını açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2014 - 10:23

TÜPRAŞ'tan 'ceza' yanıtı

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ), Rekabet Kurulu'nca "fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında verilen 412 milyon 15 bin 81 lira idari para cezasının Kabahatler Kanunu çerçevesinde dörtte üçü nispetinde olarak ödeneceğini ve karar ile cezaya ilişkin gerekli yasal girişimlerde bulunulacağını açıkladı.
     
TÜPRAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 12 Temmuz 2012 tarihli Özel Durum açıklamasında, Rekabet Kurulu'nun 4 Temmuz 2012 tarihli kararı ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4 ve 6'ıncı maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla, TÜPRAŞ ve OPET Petrolcülük AŞ nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiğinin kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.
     
Açıklamada şunlar kaydedildi:
     
"Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapılan 17 Ocak 2014 tarihli açıklamada özetle yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan aynı tarih ve 14-03/60-24 sayılı Kararı ile;
     
Şirketimizin fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığına, bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine oyçokluğu ile; bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2013 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren yüzde 1'i oranında olmak üzere Şirketimize 412 milyon 15 bin 81 lira idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile, 4054 sayılı Kanun'un 27. maddesinin (g) bendi uyarınca, rafinerilere ilişkin fiyatlandırma mekanizmasının tüketicilerin faydasına olacak şekilde ilgili ve yetkili kuruluşlarca yeniden tanzim edilmesi yönünde ilgili mercilere ve 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yukarıda ihlal oluşturduğu belirtilen uygulamalar ve aynı sonucu doğuran ya da doğurabilecek niteliğe sahip uygulamalardan kaçınılması gerektiği yönünde Şirketimize görüş bildirilmesine oybirliği ile, Şirketimiz ve Opet Petrolcülük AŞ'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dair yeterli bulguya ulaşılamadığına; bu nedenle aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca anılan teşebbüslere idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildiği kamuya duyurulmuş olup, tarafımıza henüz herhangi bir tebligat yapılmamıştır."
     
'ELEŞTİRİNİN DETAYLARI BİLİNMİYOR'
Açıklamada, henüz gerekçeli karar verilmediğinden eleştirinin detaylarının bilinmediği, bununla birlikte TÜPRAŞ nezdindeki mevcut bilgiler çerçevesinde konuyla ilgili açıklamaları içeren basın bülteninin Şirket'in internet sitesinde kamunun bilgisine sunulduğu bildirildi.
     
TÜPRAŞ'ın özel durum açıklamasında, "Söz konusu idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takiben 30 gün içinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17. Maddesi hükmü çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 309 milyon 11 bin 310,93 TL olarak ödenecek olup, Şirketimizce anılan karar ve cezaya ilişkin olarak gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır" ifadesine yer verildi.
     
Rekabet Kurulu, 17 Ocak Cuma günü, TÜPRAŞ'a fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı, bu suretle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 412 milyon 15 bin 81 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Sayfa Yükleniyor...