BDDK verilerinden yapılan derlemeye göre, Şubat 2010 dönemi itibarıyla sektörde toplam 527 milyar 508 milyon lira mevduat bulunuyor.

Bu mevduatın yarıya yakını, 1-3 ay vadeli mevduatta toplanmış durumda. 1-3 vadeli mevduatların toplamı 250 milyar 422 milyon lira. Sektördeki mevduatın 154 milyar 752 milyon lirasını 1 aya kadar vadeli, 81 milyar 356 milyon lirasını vadesiz, 17 milyar 623 milyon lirasını 3-6 ay vadeli, 8 milyar 67 milyon lirasını 6-12 ay vadeli mevduat oluşturuyor. 1 yıl ve üzeri mevduatların toplamı ise sadece 15 milyar 288 milyon lira.

Tasarruf mevduatı incelendiğinde 1 yıl ve üzeri mevduatlar 1 milyar 320 milyon liralık bölümü oluştururken, 1-3 ay arası mevduat toplamının 120 milyar 710 milyon lira, 1 aya kadar vadeli mevduat toplamının 60 milyar 464 milyon lira, vadesiz mevduat toplamının 18 milyar 945 milyon lira olduğu görülüyor. 6-12 ay vadeli tasarruf mevduatında 1 milyar 622 milyon lira bulunuyor.

Ticari ve diğer kurumlar mevduatı ile döviz tevdiat hesabında da vadelere ilişkin tablo değişmiyor. Ticari ve diğer kurumların toplam 107 milyar 4 milyon liralık mevduatının çoğunluğu kısa vadeli veya vadesiz mevduatta bulunuyor. Bu bölümde vadesiz mevduat 18 milyar 449 milyon lira, 1 aya kadar vadeli mevduat 30 milyar 559 milyon lira, 1-3 ay vadeli mevduat 53 milyar 425 milyon lira, 3-6 ay vadeli mevduat 3 milyar 688 milyon lira, 6-12 ay vadeli mevduat 541 milyon lira, 1 yıl ve üzeri mevduat ise sadece 342 milyon lira.

Döviz tevdiat hesabında ise 160 milyar 729 milyon lira bulunuyor. Bu mevduatın 64 milyar 131 milyon lirası 1-3 ay vadeli mevduat, 49 milyar 28 milyon lirası 1 aya kadar, 26 milyar 61 milyon lirası vadesiz, 7 milyar 3 milyon lirası 3-6 ay vadeli, 4 milyar 908 milyon lirası 6-12 ay vadeli, 9 milyar 597 milyon lirası 1 yıl ve üzeri mevduat.

Verilere göre, resmi kuruluşların 24 milyar 116 milyon liralık mevduatının 12 milyar 217 milyon liralık bölümünü vadesiz mevduatta toplanmış. Mevduatın 7 milyar 275 milyon liralık bölümü 1-3 ay vadeli, 3 milyar 211 milyon lirası 1 aya kadar, 1 milyar 391 milyon lirası 3-6 ay, 3 milyon lirası 6-12 ay, 20 milyon lirası ise 1 yıl ve üzeri vadeli.