Türk-İş kıdem tazminatı görüşünü bakanlığa iletti

Türk-İş kıdem tazminatıyla ilgili görüşünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdi. Önerilerini sıralayan Türk-iş, devam etmesini istediği kıdem tazminatından işçilerin daha fazla yararlanması yasal düzenleme istedi.

Anadolu Ajansı 11.07.2017 - 17:27

Türk-İş kıdem tazminatı görüşünü bakanlığa iletti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kıdem tazminatı müessesesinin mevcut haliyle devam etmesini ancak bu haktan yararlanamayan işçiler için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Konfederasyon, kıdem tazminatına ilişkin görüşünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada Üçlü Danışma Kurulunun, Bakanlığın belirlediği “Kıdem Tazminatında Reform” gündemi ile 4 Temmuz'da toplandığı hatırlatıldı.

Bu toplantıda somut bir önerinin yapılmadığı belirtilen açıklamada, "Bakanlığınızdan açık talebimiz kıdem tazminatı müessesesinin mevcut haliyle devam etmesi ancak bu haktan yararlanamayan işçilerin yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır" denildi.

Türk-İş'in yıllardan bu yana "kıdem tazminatının münhasıran işveren tarafından ödenmesi"nin gerekliliğini savunduğu ifade edilen açıklamada, İş Kanunu'nda yer alan "Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta dahi ettiremez" hükmü anımsatıldı.

ÖNERİLER

Konfederasyon, kıdem tazminatına ilişkin önerilerini şu şekilde sıraladı:

- Kanun hakimiyeti sağlanmalıdır. Kıdem tazminatının tüm işçiler için işlevsel ve alınabilir bir hak haline gelebilmesi için etkin bir denetleme mekanizması geliştirilmeli, caydırıcı bir idari para cezası sistemi kurgulanmalıdır. İşçi, kıdem tazminatını alamadığını Bakanlığa beyan ettiğinde; Bakanlık işçi beyanı sonrasında işverenin, işçiye ödeme yapıp yapmadığını araştırmalı, banka kayıtları ile tazminat ödediğini ispat edemeyen her işveren için işçinin mağduriyeti ile orantılı bir idari para cezası vermelidir.

- Vergi ve sigorta borcu olan işverenlerin kamu ihalelerine girmelerini engelleyen uygulamanın, kıdem tazminatını ödemeyen işverenler için de getirilmesi gerekmektedir.

- Kamu ihalelerine giren işverenlerin işçilerin kıdem tazminatı ödemelerini yapmamaları halinde ödeme yapıncaya kadar yeni bir ihaleye girmesini ve borcu olan alt işverenlerle sözleşme yapmasını önleyecek düzenleme yapılmalıdır.

- Kıdem tazminatı alacakları (rehinli alacaklar da dahil olmak üzere) her türünden kamu veya özel diğer tüm alacakların önünde tutulmalıdır.

- İflas eden veya ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını, mevcut Ücret Garanti Fonu'ndan almalarının yolu açılmalıdır.

Sayfa Yükleniyor...