Türk Telekom'a 'fiber' soruşturma

Rekabet Kurulu, deniz altı ve karasal fiber optik kablolardaki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı 11.12.2013 - 11:27

Türk Telekom'a 'fiber' soruşturma

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin deniz altı ve karasal fiber optik kablolardaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu, İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Konu hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda verilen ilgili Kurul kararına ilişkin, şikayetçi tarafından yargı yoluna başvurulduğu, Danıştay 13. Dairesi tarafından da hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği hatırlatılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Temyiz aşamasında ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bozma kararında iddiaların daha detaylı incelenmesi için soruşturma açılması gerektiği, bu sebeple dava konusu Kurul kararında ve açılan davayı reddeden temyize konu Daire kararında hukuka uygunluk bulunmadığı ifade edildi. Bunun üzerine dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 28 Kasım 2013 tarihli toplantısında müzakere eden
Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi."

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri, 6. maddesinin ise hakim durumun kötüye kullanılmasını yasakladığı hatırlatılan duyuruda, "Soruşturma, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin, deniz altı ve karasal fiber optik kablolardaki hakim durumunu, şikayetçinin kiralık devre tarifelerine ilişkin bilgi talebini karşılamamak ve ayrımcılık yapmak suretiyle kötüye kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla başlatıldı" denildi.

VOLKAN SEYAHAT HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DA TAMAMLANDI
Öte yandan, Edirne Otogarını işleten Volkan Metro Turizm Seyahat ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi'nin (Volkan Seyahat) rakip teşebbüslere yazıhane kiralamayı reddetmek suretiyle Kanunun 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Duyuruya göre, Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda, üst pazarda hakim durumda olan ve aynı zamanda alt pazarda da faaliyette bulunan Volkan Seyahat'in alt pazardaki rakipleri ile sözleşme yapmaktan kaçınmak suretiyle Kanunun ilgili maddesini ihlal ettiğine, bu nedenle anılan teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, kararda yapısal tedbirler de öngörüldü. Bu kapsamda Edirne Otogarında, yüklenici teşebbüs başta olmak üzere kira sözleşmesine taraf olan gerçek ve tüzel kişilerce talep, teklif ve taahhütlerin yazılı ve denetlenebilir şekilde yapılarak bu sözleşmelerin Kuruma tevsik edilmesi gerektiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, ilgili otogar ihale şartnamesinde yazıhane mülkiyetine ilişkin öngörülen yüzde 20'lik eşiğin dolaylı yollarla aşılmasının, Edirne ilinde  şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde rekabetin bozulmasına yol açtığı dikkate alınarak gerekli tedbirlere ilişkin Edirne Belediyesi'ne görüş bildirilmesine yer verildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...