Turkcell'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimize henüz resmen tebliğ edilmemiş olmakla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun internet sitesinde yer alan bir duyurudan, Kurul'un, almış olduğu bir kararla, Şirketimizin 10 Mart 2006 - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında kalan dönemde 73 milyon TL tutarındaki hazine payını eksik ödediği gerekçesiyle, Şirketimizden bu tutarın yanı sıra, bu tutar esas alınarak tahakkuk ettirilen 206 milyon TL cezadan oluşan toplam 279 milyon TL tutarındaki meblağın ödenmesine karar verdiği öğrenilmiştir.

Şirketimizden talep edilen hazine payının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun geçmişe etkili kararları veya çeşitli mahkeme kararları nedeniyle ilgili işletmecilere iade edildiği için Şirketimizin geliri olmaktan çıkmış tutarlar; tahsilatına aracılık edilen bağış tutarları; satış öncesinde yapılan iskonto tutarları; gerçekleşmeyen satış işlemleri nedeniyle iptal ya da iade edilen fatura tutarları veya Şirketimizin ana faaliyet konusuna girmeyen tutarlar üzerinden hesaplandığı anlaşılmaktadır.

Şirketimizden talep edilen hazine payının hesabına esas alınan bu kalemler, Şirketimiz yönünden herhangi bir gelir unsuru teşkil etmeyen veya Şirketimizin imtiyaz sözleşmesine göre hazine payının matrahına dahil edilmemesi gereken kalemler olduğu için, bu kalemler üzerinden Şirketimizden hazine payı talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu düşünülmektedir.

Şirketimizin, kararda talep edilen bazı alacak kalemleri konusunda Uluslararası Tahkim Mahkemeleri nezdinde devam eden davaları bulunmakta olup, diğer taleplerle ilgili de Şirketimizce gerekli hukuki yollara başvurulacaktır."