NTV

Türkiye yolsuzluğun en az olduğu 3. ülke

Anadolu Ajansı

Ekonomi

Türkiye, yolsuzlukların en az olduğu 5 ülke ülke arasında 3. sırada yer aldı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Pricewaterhouse tarafından hazırlanan ''Küresel Ekonomik Suç'' konulu anket ve rapordan derlenen bilgiye göre, Türkiye'de yolsuzluk yüzde 15 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye'nin, ekonomisini kayıt altına almaya yönelik çalışmalarıyla, son yıllarda gerçekleştirdiği yolsuzluklarla mücadele çerçevesindeki yapısal reformların da yolsuzlukların azalmasında etkili olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, yüzde 15 oranındaki yolsuzluk oranıyla, yüzde 30 olan dünya ortalamasının çok altında olduğuna dikkat çekilen raporda, en az yolsuzluğun görüldüğü ülkenin Japonya olduğu, Japonya'yı da Hong Kong ile Türkiye'nin izlediği ifade edildi.

Yolsuzluğun, yüzde 20'nin altında olduğu ülkeler arasında, İsveç, Singapur, İsviçre, Finlandiya ve Romanya gibi ülkeler bulunuyor.

Yolsuzluğun en çok bulunduğu ülkelerin arasında ise birinci sıradaki Rusya'yı, Güney Afrika, Kenya, Kanada, Meksika, Ukrayna, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkeleri izliyor.

EN FAZLA YOLSUZLUK RUSYA'DA
Listenin başındaki Rusya'da yolsuzluk her geçen yıl daha da artış gösteriyor.

Yüzde 71 oranındaki yolsuzluk düzeyi ile birinci sırada yer alan Rusya'da, küresel mali kriz ile birlikte son iki yılda yolsuzluğun daha da artış gösterdiği vurgulandı.

Küresel yolsuzluk oranı ortalamasının yüzde 30 olarak kabul edildiği raporda, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki yolsuzluk yüzde 34 düzeyinde bulunuyor. Brezilya, Çin ve Hindistan gibi hızlı gelişen ülkelerdeki ortalama yolsuzluk düzeyi de yüzde 34 olarak belirtiliyor.

Raporda, beyaz yakalılar arasında gittikçe artış gösteren yolsuzluk, mevcut mali krizin de önemli bir sebebi olduğu gibi, kriz esnasında da yolsuzluklar artış gösterdi. Raporda, şeffaflığa daha çok önem verilmesi, etkin yönetişim ve diğer yapısal önlemlerin uygulanarak, daha etkin bir suç önleme mekanizmasının geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bir ülkeye sabit yatırım yapacak olan uluslararası yatırımcıların, yatırım yapılacak ülkenin yolsuzluk düzeyine baktığının belirtildiği raporda, bu çerçevede, yabancı yatırımcıların, Rusya'daki yolsuzluktan çekindikleri kaydedildi.

Küresel ekonomik durgunluk döneminde birçok kuruluşun yolsuzluk sarmalına girdiği belirtilirken, en yaygın yolsuzluğun da rüşvet olduğu vurgulandı.

Ankete katılanların yüzde 40'ı, yolsuzlukların, küresel mali koşulların kötüleşmesinden dolayı artış gösterdiğini belirtirken, ankete katılanların yüzde 62'si de, son 12 ay içindeki mali performansın da azalış gösterdiğine dikkat çektiler.

Rapora göre, şirketlerin üçte biri, son 12 ay içinde ekonomik suç sarmalına düştüler. Ekonomik suç işleyenler arasında, büyük kuruluşların üst yöneticileri de bulunuyor.

Şirketlerin yolsuzluklarla mücadelesinde, ekonomik suça karşı denetimlerin yanı sıra çalışanlara güvenilmesi gerektiği, çalışanlara kurumsal kimlik kazandırılarak, kurumlara sadık hale getirilmelerinin önemli olduğu ifade ediliyor.

Pricewaterhouse tarafından hazırlanan rapor, 54 ülkede, 3 bin kişiyle yapılan anket sonucu ortaya çıktı.